Apie „nubyrėjimus“

Po šio pusmečio, ruošiant būsimų vasaros seminaro dalyvių sąrašus, paaiškėjo, jog 28 kolegos iš metų pradžioje buvusio LFTA sąrašo nutarė pasitraukti. Beveik puse jų (14) išvyko į užsienį dirbti ar mokytis. Pranešdami apie tai išvykstantieji žada būtinai grįžę į Lietuvą vėl įsijungti į mūsų veiklą. Atsirado keli jauni žmonės dar kaip reikiant nepradėję teisėjauti, pamatė, kad šis pomėgis ne jiems todėl “sudėjo ginklus“. 24 iš jų turėjo jaunių ir vaikų varžybų teisėjų licencijas. Tarp jų kai kurie teisėjavime jau buvo padarę pertrauką, bet sugrįžimas buvo tik laikinas. Nebeteisėjauti nutarė trys II lygos teisėjų licencijas turintys arbitrai, vienas iš jų pareiškė, kad gyvenime turi kitų tikslų, todėl jam su teisėjavimu nepakeliui. Kitas kolega išvyko dirbti į Norvegiją, o dar vienas paprasčiausiai nutarė nebeteisėjauti. Vienas buvęs I lygos asistentas nutarė neteisėjauti dėl sveikatos būklės, nutaręs, kad fizinių normatyvų neišlaikys. Tarp nutariusių pasitraukti ir vienas I lygos aikštės teisėjas, kuris nebemato motyvacijos teisėjauti….