Brigada iš Lietuvos dalyvavo Core kursuose

Orestas Abramavičius, Benas Kikutis ir Marius Tubis dalyvavo Core kursuose Šveicarijoje. Core kursai skirti perspektyviems , ateityje pretenduosiantiems  į FIFA kategorijas teisėjams. Kursai susidėjo iš dviejų dalių, įvadinės ir baigiamosios sesijų. Įvadinės sesijos metu, buvo įvertintas teisėjų fizinis pasirengimas, anglų kalbos žinios, bei praktiniai įgūdžiai. Brigada iš Lietuvos teisėjavo vietinėje Šveicarijos lygoje, taip pat bėgo fizinio pasirengimo testą- YO-YO. Įvadinės sesijos pabaigoje teisėjai išsikėlė tikslus, kuriuos turėjo įgyvendinti per pusmetį iki baigiamosios sesijos. Per pusmetį teisėjai buvo stebimi, turėjo anglų kalbos pamokas su mokytojais, profesionalias fizinio rengimo trenerių prižiūrimas treniruotes, kurios buvo keliamos į specialią UEFA programą. Įvykdžius visas paskirtas užduotis, teisėjai buvo pakviesti ir į baigiamąją sesiją. Baigiamosios sesijos metu, brigada iš Lietuvos, dar kartą laikė fizinius normatyvus YO-YO, kuriuos išlaikė puikiai, Orestas išbėgo 20,2, Benas 19,7, o Marius 19,4. Tai buvo vieni iš geriausių rezultatų Core 43 kursuose. Lietuviai tai pat laikė ir anglų kalbos, bei futbolo taisyklių teorijos egzaminus, kuriuos taip pat išlaikė gerai. Pirmosios sesijos metu išsikelti uždaviniai buvo įgyvendinti, todėl visa brigada gavo sertifikatus, kurie yra įteikiami tik to vertiems Core dalyviams.

Sveikinimai teisėjams!