Galvojama apie kandidato į teisėjus statusą

Gausėjant mūsų gretoms, svarstoma galimybė ar nevertėtu įsteigti kandidato į teisėjus statusą. Jis būtu suteikiamas laikotarpyje tarp D lygio seminarų ir panorusių tapti teisėjais. Iki šiol panorėje teisėjauti dažnai buvo iškarto kviečiami teisėjauti vaikų ir jaunių pirmenybių rungtynėms. Neretai tarp tokių pasitaikydavo atsitiktinių žmonių, kuriems trūkdavo atsakomybės pareigingumo, labiau rūpėjo materialiniai dalykai. Dabar vaikų ir jaunių pirmenybėse teisėjauti bus kviečiami tik asmenys dalyvavę seminaruose. Svarstoma ir galimybė norintiems pradėti teisėjauti prieš seminarus surengti teorinių žinių patikrinimą. Turintys kandidato statusą galės teisėjauti apskričių vaikų, ne vyresnių kaip keturiolikos metų vaikų pirmenybėse, turnyruose. Kandidatai iki seminarų galės tvarkytis reikalingus formalumus narystei LFTA (pildyti prašymus ir pan). Jau pradėtas sudarinėti kandidatų sąrašas į kurį jau įrašyti septyni vaikinai ir merginos iš Šiaulių, Mažeikių ir Šilutės.