Išvenkime nesklandumų

Kiekvieną mėnesį atsiskaitant už kelionę ir pristatant kelionės išlaidų dokumentus atsiranda kai kurių nesusipratimų dėl pačių mūsų nepareigingumo ar nežinojimo. LFTA viceprezidentas ir finansininkas Edmundas Zienius nurodo penkis pagrindinius punktus kurių būtina laikytis atsiskaitant už kelionę.

1. Pirmoje eilėje reikia pristatyti technikinį pasą, po to paskambinti man ir suderinti tą kuro normą, kuri bus patvirtinta prezidento. Jei kelionės lape kuro norma nebus suderinta, arba neatitiks prezidento patvirtintai kuro normai, nebus mokama kuro išlaidos.
2. Mėnesiui pildyti tik vieną kelionės lapą, jei važiuota savo vienu automobiliu.
3. Jei nekeičiam automobilio technikinio paso, pristatyti reikia tik vieną kartą, kol nepakeičiam automobilio. Kiti su kiekvienu benzino kvitu siunčia vėl atšviestą pasą – nereikia.
4. Būtina ant atskiro lapo ar tiesiog ant benzino kvito nurodyti, jei jų nedaug, kur, kada ir kokias rungtynes teisėjavo ar kažką kitą atliko.
5. Būtina užpildyti visas kelionės lapo grafas, tame tarpe ir paskaičiavimus. Paskaičiavimą lai mokinasi pas savo vyresnius kolegas, ar skambina man, ar kitam gerai šį dalyką išmanančiam kolegai. Nesilaikant šių punktų kelionės išlaidos gali nebūti išmokėtos.