Įvyko salės ir paplūdimio futbolo teisėjų normatyvai

Rugpjūčio 18-tą vyko salės ir paplūdimio futbolo teisėjų normatyvai, kuriuose dalyvavo 19 teisėjų, iš jų 18 vyrų ir 1 moteris.
Keletas teisėjų šiuos normatyvus laikė pirmą kartą, o dauguma pareiškė, kad salėje bėgti lengviau nei futbolo aikštėje.
Normatyvai susideda iš trijų fizinio pasirengimo testų:
1. CODA testas;
2. 20 m sprinto testas;
3. Yo Yo Ariet testas.