Kategorijų pakitimai

Manfredui Lukjančukui surinkus reikiamą balų skaičių, taip pat atitinkant visus papildomus kriterijus, šiandien LFTA Prezidento pasirašytu įsakymu, suteikta Nacionalinė Kategorija.

 

 

Dar trims LFTA nariams Orestui Abramavičiui,

,

Ugniui Veprauskui

ir Kęstučiui Bartuškevičiui suteikta I kategorija.