Metodinės rekomendacijos rezerviniui (ketvirtąjam) teisėjui

Paskutiniu metu, kada teisėjų brigadai keliami vis didesni komandinio darbo reikalavimai, labai išaugo reikalavimai ir rezervinio teisėjo funkcijoms. Nuo 2010 m. liepos 1d. įsigaliojo nauja futbolo taisyklių formuluotė, kuri skelbia – “ Rezervinis teisėjas, sutinkamai su futbolo taisyklėmis, padeda aikštės teisėjui kontroliuoti rungtynes ir turi teisę spręsti dėl visų su žaidimu susijusių situacijų”. Tokiu būdu rezervinio teisėjo reikšmė ir svarba pasidarė dar didesnė ir ypač tada, kai teisėjams buvo suteiktos šiuolaikinės radijo ryšio komunikacijos priemonės. Rezervinis teisėjas šiuo metu nėra vien administracinių funkcijų vykdytojas, ar asmuo, kurio pagrindinė funkcija yra kontroliuoti technines komandų zonas, rodyti keičiamų ir keičiančių žaidėjų numerius, pridėtinį laiką ar esant teisėjo ar asistento traumai pakeisti juos aikštėje. Jo funkcijos dabar yra žymiai platesnės, jis turi teisę patarti aikštės teisėjui dėl priimamų techninių sprendimų, drausminių sankcijų ir kartu su visais teisėjais lygiai taip pat yra atsakingas už rungtynių valdymą ir kontrolę.

Šiuose metodiniuose nurodymuose ir instrukcijose pabandysime trumpai apžvelgti rezervinio teisėjo darbą rungtynių metu, o taip pat dar kartą apžvelgsime rezervinio teisėjo funkcijas prieš rungtynes, rungtynių metu ir po rungtynių.

 1. Prieš rungtynes- 

-Rezervinis teisėjas (toliau tekste RT) dalyvauja trenerių, teisėjų, stadiono administracijos, rungtynių delegato ar inspektoriaus, saugos tarnybų susirinkime (mitinge), jei toks vyksta. Atvykęs į stadioną nustatytu laiku, jis kartu su aikštės teisėju bei asistentais apžiūri aikštę ir kartu su aikštės teisėju aptaria kur bus vykdomas atsarginių žaidėjų apšilimas rungtynių metu, kiek žaidėjų iš kiekvienos komandos galės daryti apšilimą bei kitas technines varžybų pravedimo detales. Rekomenduojama, kad atvykus į stadioną rezervinis teisėjas kartu su teisėjų brigada aikštėje (ne persirengimo kambaryje !) ir būnant savo pozicijose aikštėje patikrintų radijo ryšio veikimą ( jei bus naudojamos šios komunikacijos priemonės), ir vietoje įsitikintų, kad  nėra jokių trukdžių.

– Atvykus į stadioną RT rekomenduojama nedelsiant patikrinti elektroninio keitimų tablo baterijas, o taip pat atsarginio elektroninio tablo baterijas. Jei stadione yra tik vienas elektroninis tablo, tai RT privalo pareikalauti, kad „šeimininkai“ pasirūpintų ne elektroniniu atsarginiu tablo ir jis privalo būti stadione. Jei rungtynėse naudojamos keitimo lentelės, tai patikrinama ar yra visi reikalingi skaičiai, juos RT susideda pagal eiliškumą, kad rungtynių metu sugaišti kuo mažiau laiko ieškant reikalingo skaičiaus lentelės.

–  RT kartu su aikštės teisėjų patikrina komandų aprangas ir spalvas. RT turi pasiteirauti ir patikrinti kokios spalvos aprangas dėvės kamuolius padavinėjantys vaikai, o taip pat informuoti abi komandas, kad atsarginiai žaidėjai apšilimą rungtynių metu privalo daryti su skirtingos spalvos aprangomis (skirtukais). Rekomenduojama (jeigu yra tokia galimybė), kad tiek kamuolius padavinėjančių vaikų, tiek atsarginių žaidėjų, darančių apšilimą rungtynių metu ar būsiančių techninėje komandos zonoje, aprangos spalvos skirtusi nuo aikštės teisėjo ir asistentų aprangų spalvos.

– RT patikrina žaidėjų licenzijas (korteles), o taip pat FIS sistemą. LFF A lygos rungtynėse 60 min iki jų pradžios ( LFF I lygoje 45 min iki jų pradžios) abiejų komandų protokolai turi būti patvirtinti FIS sistemoje ir pasirašyti.

–  RT prieš rungtynes turi apsilankyti ir abiejų komandų persirengimo kambariuose, bei dar kartą  patikrinti žaidėjų ekipiruotę. Visi papuošalai, laikrodžiai, elektroninės priemonės yra griežtai draudžiami ir turi būti nuimti ! RT nerekomenduojama šio patikrinimo daryti tuo metu, kai komanda turi „prieš varžybinį“ susirinkimą ir geriausias momentas tokiam patikrinimui yra prieš komandos susirinkimą persirengimo kambaryje arba jau po jo. Paskutinį žaidėjų patikrinimą stadiono tunelyje prieš išeinant į aikštę atlieka teisėjo asistentai.

– Esant aikštės teisėjo prašymui RT turi specialiais žymekliais pažymėti teisėjų apšilimo zoną.

– Rekomenduojama, kad visas šias funkcijas RT atliktų vilkėdamas teisėjo aprangą (esant šaltam orui galima dėvėti sportinį kostiumą ar striukę), todėl rekomenduojama, kad RT ne vėliau kaip 60 min iki rungtynių pradžios jau būtų pasiruošęs savo funkcijų vykdymui (LFF I lygoje 45 min pries rungtynes).

– RT kartu su rungtynių delegatu/inspektoriumi LFF A ir LFF I lygos varžybose privalo užtikrinti medicinos personalo darbuotojų buvimą stadione. Kartais klubai neatsakingai žiūri į šio reikalavimo vykdymą ir medicinos darbuotojas ar greitosios pagalbos automobilis stadione pasirodo vos pora minučių iki rungtynių ar net joms prasidėjus. Rekomenduojama, kad aikštės teisėjas gavęs RT informaciją, kad stadione nėra medicinos personalo, negali pradėti vykdyti rungtynių, tol kol nebus įvykdytas šis LFF varžybų nuostatų punktas. Tai tikrai svarbi nuostata, nes ji tiesiogiai liečia žaidėjų sveikatos saugumo klausimus.

– Pagrindinis RT uždavinys prieš rungtynes yra spręsti visus iškilusius varžybų organizavimo ir administravimo klausimus, kurie liečia teisėjo kompetencijos ir atsakomybės ribas. Esant rimtoms problemoms RT turi kreiptis į rungtynių delegatą ar inspektorių.  RT turi padaryti viską, kad  sudaryti maksimaliai komfortiškas sąlygas teisėjų brigadai ruoštis rungtynėms.

– Jei RT į rungtynes vyksta kartu su teisėjų brigada, tai rekomenduojama, kad visi šie organizaciniai klausimai būtų aptarti kelionės į rungtynes metu. Jei RT atvyksta į stadioną atskirai, tai aikštės teisėjas privalo padaryti RT trumpą instruktažą (ypač į tai reikia atkreipti dėmesį jei RT yra mažai patirties turintis jaunas teisėjas !).

 1. Rungtynių metu-  
 • Pagrindinės RT funkcijas rungtynių metu sudaro mūsų teisėjams gerai žinomi reikalavimai kontroliuoti komandų techninę zoną – tik vienas oficialus asmuo gali stovėti tech. zonoje rungtynių metu ir gali duoti nurodymus žaidėjams, tačiau jis privalo elgtis korektiškai. Techninės zonos kontrolės funkcija apima ne tik komandų trenerius, bet ir visus kitus oficialius asmenis, atsarginius žaidėjus, gydytojus, t.t. Asmuo neįtrauktas į rungtynių protokolą, o taip pat pašalintas iš aikštės žaidėjas neturi teisės būti techninėje zonoje ! Teisėjai puikiai turi žinoti šiuos reikalavimus, todėl plačiau apie juos nekalbėsime, tačiau RT dažnai pamiršta, kad yra reikalavimai ir rekomendacijos, kad komandų techninėje zonoje negali būti kitų pašalinių asmenų ( pvz vaikai padavinėjantys kamuolius, fotografai ir kt. pašaliniai asmenys) ir jei RT pastebi kad yra toks pažeidimas, tai jis privalo nedelsiant paprašyti juos pasitraukti iš techninės zonos.
 • RT nedalyvauja komandos žaidėjų ir teisėjų pasisveikinime ( neišeina į aikštę kartu su aikštės teisėju ir asistentais).
 • Atsarginių žaidėjų, darančių apšilimą kontrolė (aprangos, žaidėjų skaičius). Daugelis komandų turi fizinio rengimo trenerius ir todėl pagal UEFA rekomendacijas tokiam asmeniui yra leidžiama būti žaidėjų apšilimo zonoje ir vadovauti savo komandos žaidėjų apšilimui.
 • Esant problemoms žaidėjų apšilimo zonoje, RT neturi palikti savo darbo vietos prie aikštės vidurio ir nėra rekomenduojama, kad jis pats eitų į apšilimo zoną daryti tvarkos, ar reguliuoti vaikus, padavinėjančius kamuolius. RT savo reikalavimus ir nurodymus žaidėjams, darantiems apšilimą, turi pateikti per komandos trenerius (įprastai tai antrasis komandos treneris) ar kt. oficialius asmenis, kurie atsakingi už komandą ar tvarką stadione. Šie asmenys privalo vykdyti RT nurodymus.
 • Pridėtinio laiko ir keitimų vykdymas, gydytojų bei neštuvų iškvietimas/įleidimas į aikštę. Teisėjams turi būti puikiai žinomi visi šie reikalavimai ir kada turi rodomas pridėtinis laikas, bei kokia turi būti keitimo procedūros tvarka. Norime tik priminti, kad dažnai būna situacijų, kai komanda prašo kuo skubiau atlikti keitimą tuo metu, kai turi būti parodytas pridėtinis laikas. Yra aiškios UEFA rekomendacijos, kad pridėtinis laikas turi būti parodytas tinkamu metu ( ne daugiau kaip + arba – 5 sek) ir šis veiksmas yra prioritetinis, todėl jei tuo metu ruošiama keitimo procedūra RT iš pradžių privalo laiku parodyti pridėtinį laiką ir tik po to tęsti žaidėjų keitimo procedūrą. Rekomenduojama, kad RT keitimo procedūrą atliktų kuo operatyviau (nerekomenduojama sugaišti daug laiko numerio, apavo patikrinimui, o užrašas apie keitimą turi būti padarytas jau atlikus keitimo procedūrą).
 • Žaidėjų keitimas per rungtynių pertrauką. RT gavęs informaciją, kad per pertrauką bus atliekamas keitimas, patikrina rungtynių protokolą ir pasiruošia keitimų tablo. Kelios minutės iki pertraukos pabaigos RT išeina į aikštę ir privalo paprašyti, kad keičiantis žaidėjas/ai ateitų prie šoninės linijos aprangos ir apavo patikrinimui. Keičiantis žaidėjas turi būti už šoninės linijos ir privalo laukti aikštės teisėjo leidimo įeiti į aikštę. Kai abi komandos iš persirengimo kambarių išeina į aikštę ir yra pasiruošusios pradėti II kėl. , tai RT, būdamas šalia keičiančio žaidėjo, pakelia ketimų tablo su pakeisto ir keičiančio žaidėjo numeriais, o aikštės teisėjas duoda leidimą keičiančiam žaidėjui įeiti ir tik tada šis žaidėjas gali įbėgti į aikštę ir užimti savo poziciją aikštėje.
 • Visų rungtynių įvykių fiksavimas ir užsirašymas ( geltonos ir raudonos kortelės bei jų parodymo laikas, keičiamų ir keičiančių žaidėjų numeriai ir keitimų minutės ir t.t.)
 • Atsarginių teisėjavimo priemonių turėjimas. RT privalo savo darbo vietoje turėti visas atsargines teisėjavimo priemones (švilpukas, kortelės, laikrodis, asistento vėliavėlės, dažų balionėlis ir jo laikiklis, rašiklis ir t.t.)
 • Lietuvos pirmenybių sąlygomis rekomenduojama, kad RT privalo žinoti kurioje vietoje tribūnoje randasi rungtynių delegatas ar inspektorius, kad esant reikalui ir būtinybei galėtų kartu spręsti iškilusias rimtas problemas. Šiuo atveju vėl nėra rekomenduojama, kad RT paliktų savo vietą ir esant rimtam reikalui jis gali pasikviesti rungtynių delegatą/inspektorių ir pastarasis turi teisę nusileisti iš tribūnos ir ateiti prie RT ar komandų techninės zonos.

RT funkcijos, pozicija, judėjimas ir atsakomybės zonos rungtynių metu :

 • Šiuolaikinė komandinio teisėjų brigados darbo sąvoka ir reikalavimai ženkliai išplėtė ir pakeitė RT funkcijas ir atsakomybę. Ypač jo funkcijos išsiplėtė, kai teisėjai pradėjo naudoti šiuolaikines komunikacijos priemones. Dabar RT yra atsakingas už pagalbą aikštės teisėjui savo atsakomybės zonoje, jis aktyviai turi dalyvauti vykdant baudos smūgius netoli jo atsakomybės zonos, privalo patarti teisėjui dėl techninių sprendimų priėmimo ( pvz užribio kryptis, pražanga ir kt) ar drausminių sankcijų taikymo, jeigu jis turėjo puikų epizodo matymą ir t.t

1 pav: RT turi būti atidus pradedant rungtynes ir padėti aikštės teisėjui, jeigu žaidėjai užima neteisingas pozicijas pradinio smūgio metu (ypač tada kai kalba eina apie žaidėjus kurie nėra teisėjo matymo zonoje pradinio smūgio metu)

RT.2

2 pav : Jokiose UEFA rekomendacijose tiksliai nenurodoma kokia yra ta RT atsakomybės zona, todėl mūsų pateiktas šios zonos žymėjimas yra gan sąlyginis. Jis grindžiamas bendra nuostata ,kad optimalus teisėjo atstumas nuo žaidybinės situacijos yra apie 10-15 m ir todėl vadovaujantis panašiu kriteriju yra apibrėžta ir RT atsakomybės zona. Suprantama, kad tai releatyvus supratimas, nes skirtingose situacijose menamos zonos ribos tikrai gali siaurėti arba atvirkščiai prasiplėsti. Futbolo teisėjai tikrai savo praktikoje suras pavyzdžių, kai RT padėjo gerai išspręsti situacijas , kurios atsitiko gana toli nuo RT ir šiuo atveju galioja senas geras principas- „nesvarbu kas, kaip ir kokiu būdu priėmė sprendimą, bet svarbiausia, kad priimtas sprendimas buvo teisingas“.

RT.8

3 pav: Tam, kad RT turėtų geresnes galimybes kontroliuoti techninę zoną jam rekomenduojama, atsižvelgiant į žaidybinę situaciją, judėti  į vieną ar kitą pusę. Dėl tos pačios priežasties rekomenduojama, kad RT rungtynių metu būtų netoli šoninės linijos ( 1.5- 2,5 m nuo š.linijos).Lygiai taip pat RT užsiima artimesnę poziciją, jei pvz teisėjas jam perduoda kamuolio ir žaidėjo, stovinčio sienelėje, kontrolę, o pats teisėjas visą dėmesį tokiu atveju gali skirti žaidėjų, esančių baudos aikštelėje kontrolei. Žinoma, nereikia pamiršti, kad šis metodas veiksmingas ir efektyvus tik tada, kai teisėjai naudoja radijo ryšio komunikacijos priemones. Jei teisėjai tokiomis priemonėmis nesinaudoja, tai šis bendradarbiavimas yra įmanomas, tačiau jo realizavimas gali būti komplikuotas. Taip pat iškyla klausimas kaip toli savo įprastą vietą gali palikti RT ? Čia vėl nėra jokių oficialių UEFA rekomendacijų, tačiau iš esmės laikoma, kad RT be jokių problemų gali paeiti į vieną ar kitą pusę iki prasidedant komandos tech. zonos riboms, o išimtiniais ir tikrai būtinais atvejais ( 4 pav.) jis gali atsirasti komandos techninės zonos pabaigoje. Tokia pozicija yra išimtinė, kadangi norint RT joje atsirasti, jis turi pereiti/kirsti visą komandos techninę zoną, kas iš principo nerekomenduojama, siekiant pašalinti bet kokią konfliktinės situacijos riziką, o taip pat todėl, kad kitos komandos techninė zona iš esmės lieka nekontroliuojama. Dėl šios priežasties taip pat RT nerekomenduojama būti/stovėti komandos techninėje zonoje.

RT.15

– 4 -5 pav : RT teisėjas gali ir turi padėti aikštės teisėjui kontroliuoti žaidėjus , esančius sienelėje , jei yra tokia galimybė ir RT turi puikų situacijos matymą :

RtT.1.new                           RtT.1.2.new

– RT be svarbios priežasties ir nesant reikalingumui negali būti komandos techninėje zonoje :

RT.11

 

RT funkcijos po rungtynių

 • RT nuskambėjus finaliniam teisėjo švilpukui pasilieka savo pozicijoje ir kontroliuoja komandų technines zonas ( asistentas Nr.1 kontroliuoja žaidėjus stadiono tunelyje) iki tol kol visi komandų oficialūs asmenys ir žaidėjai nepaliks aikštės ribų.
 • RT po rungtynių sutikrina visą savo turimą informaciją su aikštės teisėju ( kortelės, įvarčiai, minutės ir t.t.) ir yra atsakingas už šių duomenų suvedimą į FIS sistemą.

Parengė: P.Malžinskas