Pranešimas dėl normatyvų ir medicininės pažymos

Informuojame!!!
Š.m. gegužės mėn. 30 d. įvyks I-os ir II-os lygos teisėjų bei teisėjų asistentų normatyvai Birštono miesto stadione. Tą pačią dieną, po normatyvų, Prienų sporto arenoje bus vykdomas seminaras II-os lygos teisėjams bei teisėjams asistentams, o gegužės mėn. 31 d. Kaune bus vykdomas seminaras skirtas I-os lygos teisėjams ir teisėjams asistentams.

Primename, kad normatyvams būtina turėti medicininę pažymą, kuri atitiktų šiuos reikalavimus:

  1. Forma : F068/a  arba  F047/a;
  2. Ant pažymos privalo būti užrašyta tirtojo asmens duomenys ir frazė „sportuoti gali“;
  3. Pažyma privalo būti patvirtinta tikrinusio gydytojo antspaudu ir parašu;
  4. Pažyma privalo būti išrašyta ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki normatyvų datos.

Be pažymos, atitinkančios visus anksčiau minėtus reikalavimus, teisėjams(-oms) ir asistentams(-ėms) nebus leidžiama laikyti fizinio pasirengimo normatyvų.

Birželio mėn. 4 d. Kaune bus vykdomas A lygos teisėjų ir teisėjų asistentų seminaras bei fizinio pasirengimo testas ,,fitness check“.