Priminimas dėl Med. pažymos

Visiems primename kad laikant normatyvus privaloma pristatyti Med. Pažymą :

 

Med. Pažymai keliami šie reikalavimai:

  1. Forma : F068/a  arba  F047/a
  2. Ant pažymos privalo būti užrašyta tirtojo asmens duomenys ir frazė „sportuoti gali“
  3. Pažyma privalo būti patvirtinta tikrinusio gydytojo antspaudu ir parašu
  4. Pažyma privalo būti išrašyta ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki normatyvų datos

Be pažymos atitinkančios visus šiuos kriterijus teisėjams (-oms) ir asistentams (-ėms) nebus leidžiama laikyti fizinio pasirengimo normatyvų.

Tokia forma patvirtina, kad ją išrašęs gydytojas prisiima atsakomybę už teisėjo sveikatą.