Sauliui Makštelei – 50

Šią savaitę garbingą pusės amžiaus jubiliejų mini šiuo metu korpuso vyriausias teisėjas panevėžietis nacionalinės kategorijos arbitras Saulius Makštelė. Jis su švilpuku nesiskiria jau daugiau kaip 25 metus. Saulius yra ilgametis Panevėžio apskrities pirmenybių vyriausias teisėjas, Panevėžio apskrities futbolo federacijos valdybos narys. Jis savo patirtį mielai perduoda jaunesniems kolegoms, ieško mieste prie Nevėžio jaunų teisėjų, ruošia juos. Sveikiname sukaktuvininką, linkime jam sveikatos, neišsenkamos energijos ir laimės.