Sveikinimas Šv. Velykų proga!

Pavasario švenčių proga linkime dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį!

Linksmų Šventų Velykų linki LFTA Prezidentas ir visas LFTA kolektyvas!