Taisyklė Nr. 11 Nuošalė – Įsimaišymas į žaidimą ( II dalis)

    Taisyklė Nr. 11 Nuošalė – Įsimaišymas į žaidimą ( II dalis)

Puolančios komandos žaidėjo Įsimaišymas į žaidimą , kuris savaime nėra prasižengimas,  yra vienas iš trijų svarbiausių kriterijų, lemiančių ,  ar turi būti fiksuojama nuošalės  padėtis.  Daugumoje atvejų, kai yra fiksuojama nuošalės padėtis , pagrindinė to priežastis yra puolančios komandos žaidėjo įsimaišymas į žaidimą.

 

  Taigi ką reiškia ir kaip reikia suprasti sąvoką „įsimaišyti į žaidimą“? Įsimaišyti į žaidimą reiškia daryti įtaką žaidimui ( t.y. paliesti/sužaisti  kamuolį ) arba daryti įtaką varžovui ( t.y. neleisti/trukdyti varžovui sužaisti į kamuolį ). Kaip jau minėjome savaime pats toks veiksmas nėra prasižengimas, tačiau jei žaidėjas tokį veiksmą atlieką būdamas nuošalės pozicijoje tada  kai kamuolį  jam perdavė ( vadinasi kamuolio perdavimo momentu)  jo komandos žaidėjas, tai tada yra fiksuojama nuošalė.

Video Nr.1 – http://vimeo.com/102837053

Paaiškinimas:  Žaidėjas būdamas nuošalės pozicijoje gauna kamuolį iš komandos draugo ir jis sužaidžia ( paliečia) kamuolį.  Todėl  yra laikoma ,kad jis darė įtaką žaidimui ir vadovaujantis taisykle Nr 11 yra nuošalė ir įvartis teisingai neužskaitomas.

Tačiau yra atvejų kai įsimaišyti į žaidimą galime laikyti ir patį aktyvų puolėjo veiksmą ir fiksuoti nuošalės parsižengimą , nors puolančios komandos žaidėjas ir nepalietė kamuolio. Pažiūrėkime sekantį video

Video Nr. 2 –  http://vimeo.com/104857482

Paaiškinimas:   Tik vienas puolančios komandos žaidėjas , kuris yra nuošalėje, gali priimti kamuolį ir tuo pačiu gali būti realus išėjimas  1×1.  Tokiu atveju mes galime aiškiai pastebėti ,kad : a) nėra jokio kito puolančios komandos žaidėjo kuris šioje situacijoje  galėtų žaisti į kamuolį,  ir b) yra labai didelė tikimybė, kad šis žaidėjas tikrai sužais į kamuolį. Teisėjo asistentas tokiu atveju  iškelia savo vėliavą signalizuodamas kad yra nuošalė dar prieš šiam žaidėjui paliečiant kamuolį , nes šiuo atveju yra akivaizdu kad puolėjas įsimaišo ar sekančiu momentu įsimaišys  į žaidimą.

Teisėjai ir teisėjų asistentai  turėtų suvokti, kad kištis į žaidimą reiškia ne tik žaisti ar liesti kamuolį bet taip pat tai gali būti ir pats bandymas  žaisti į kamuolį. Puolančios komandos žaidėjas ,kuris aiškiai  bando žaisti į kamuolį, yra ir turi būti laikomas aktyviai dalyvaujantis žaidime ( įsimaišantis į žaidimą). Pažiūrėkime sekantį video

Video Nr. 3 – http://vimeo.com/104840895

 Paaiškinimas:   Šis klipas turėtų padėti suprasti ką reiškia bandyti žaisti į kamuolį ir kada toks bandymas turi būti traktuojamas kaip įsimaišymas į žaidimą. Kamuolys  iš kairiojo krašto yra perduodamas į baudos aikštelę puolėjui kuris ,perdavimo momentu, yra nuošalėje. Puolėjas  aiškiai bando žaisti bandydamas pelnyti įvartį. Ir nors puolėjas kamuolio nepasiekia ir nepaliečia šis jo veiksmas yra aiškus mėginimas sužaisti į kamuolį ir todėl yra aiškus įsimaišymas į žaidimą. Vėlesniuose straipsniuose mes kalbėsime apie „lauk ir stebėk“ techniką ir dar kartą sugrįšime prie šio video.

Video Nr.4 –  http://vimeo.com/104857488

Paaiškinimas:   Po smūgio į vartus puolėjas, būdamas nuošalės  padėtyje bando sužaisti kamuolį ir pakreipti jį į vartus. Paprastai puolėjas  turėtų būti laikomas kaip įsimaišantis į žaidimą ir todėl asistentas turi teisę  iškelti savo vėliavą fiksuodamas  nuošalė parsižengimą. Tačiau ar visada teisėjo asistentai tai daro? Kai kamuolys vidutiniu tempu lekia link galinės linijos ir toliau jau nėra žaidėjo kuris galėtų pasiekti kamuolį , toks sprendimas nekelti vėliavos yra priimtinas, siekiant išvengti nereikalingo žaidimo sustabdymo , nes smūgis nuo vartų , kuris yra žaidimo atnaujinimo būdas šioje situacijoje yra gana lygiavertis tam kai žaidimas bus atnaujintas netiesioginiu laisvu smūgiu iš vietos, kurioje buvo padarytas pažeidimas( nuošalė).

Video Nr. 5 – http://vimeo.com/105235288

Paaiškinimas:   Vienas puolančios komandos puolėjas po smūgio į vartus yra nuošalės padėtyje. Bet jis nesikiša į žaidimą !  Jis neturi įtakos žaidimui ar varžovui ! Jis aiškiai visais savo judesiais parodo kad nesistengia žaisti į kamuolį. Todėl nuošalės nusižengimo nėra, nes dar straipsnio pradžioje mes minėjome, kad savaime žaidėjo buvimas nuošalės padėtyje nėra ir negali būti laikomas prasižengimu.

 Pabaigiant šią II mūsų straipsnio dalį  apie nuošalės taisyklę mes būtinai turime paminėti ,kad įsimaišymo į žaidimą situacijos yra labai glaudžiai susijusios  su šiuolaikine teisėjų asistentų naudojama techniką „lauk ir stebėk“.  Asistentai turi atminti savo pareigą  palaukti ir pažiūrėti, ar žaidėjas, kuris yra nuošalė padėtyje, tikrai  įsimaišys į aktyvų žaidimą, ar tikrai trukdys žaisti į kamuolį priešininkui , ar įgaus kokį pranašumą būdamas nuošalėje.  Jei yra daugiau  žaidėjų, kurie gali potencialiai žaisti ar liesti kamuolį  , tai asistentai  turite išlaikyti savo vėliavą nepakeltą tol,  kol nebus visiškai aišku, kas palies kamuolį ar bandys  žaisti kamuolį. Bet apie tai plačiau jau kitoje III straipsnio dalyje , kuri vadinsis – „Lauk ir stebėk“.

Futbole visada būna sunkių situacijų ir teisėjų užduotis tikrai nėra lengva. Ne visada ir mes diskutuodami galime prieiti vienodo sprendimo. Pabaigai pažiūrėkite šią situacija ir pasakykite savo nuomonę……

Video diskusijai : http://www.law-11.com/

Paruošta pagal „The third Team“.  Paruošė ir išvertė P.Malžinskas.