Taisyklė Nr. 11 Nuošalė – „Lauk ir stebėk ! “ ( III dalis)

     

    Daugelyje mūsų  gyvenimo  atvejų  žmogaus savybė bei būdas palaukti , nesikarščiuoti ir pažiūrėti kas bus  toliau tikrai gali būti naudinga. 

Tikrai kartais  yra žymiai naudingiau  palaukti , apsvarstyti  ir pažiūrėti , kaip viskas klostysis  , prieš atliekant kokį nors svarbų mūsų gyvenimo sprendimą , negu nedelsiant ir tuojau pat  priimti svarbius ir reikšmingus sprendimus. Bet koks mūsų greitas sprendimas  paremtas emocijomis  ir tik asmenine intuicija  gali būti žymiai rizikingesnis ir nepamatuotas ir jei mes kartais sprendimus priimsime labiau apsvarstydami , tai galėsime išvengti neteisingų sprendimų , kurie mūsų gyvenimą daro mažiau komfortišką.  Skuboti sprendimai dažnai sukelia šalutinį neigiamą efektą  ir todėl tiek teisėjai, tiek asistentai visą laiką turi turėti tai omenyje , net ir tais atvejais jei tai yra eilinis mados šauksmas.

    Kalbant apie nuošalės situaciją , tai reikia turėti omenyje ,kad  žaidėjai tapo labai įgudę, futbolas tapo labai intensyviu žaidimu  per pastaruosius porą metų ir todėl dažnai patys žaidėjai  nežino, kad jie yra nuošalėje. Todėl  jie ne visada supranta kaip turi pritaikyti savo veiksmus norint  išnaudoti savo padėtį ir pritaikyti savo elgesį taip, kad jie, pavyzdžiui, neliestų  ar pvz atvirkščiai kitais atvejais žaistų kamuolį , arba suteiktų galimybę  kamuolį žaist/liesti savo komandos draugui , kuris nebuvo nuošalės padėtyje.  Seni laikai , kai kiekvienas žaidėjas esantis arčiau vartų linijos  nei 2-paskutiniai  priešininkai bet kokiu atveju  iš karto buvo baudžiama kaip prasižengimas nuošalės taisyklei jau seniai praėjo ir niekada nebegrįš.  

Bet dabar apie tai kas yra šiandien ir ko šiuolaikinis futbolas reikalauja iš teisėjų ir jų asistentų pabandykime suprasti analizuodami situacijas. Svarbiausios  aplinkybės ir loginiai samprotavimai asistentams sprendžiant apie nuošalę yra šie :

1) Ne kiekviena nuošalė pozicija yra baudžiama.

2) Ne kiekvienas žaidėjas esantis  nuošalės padėtyje  ir tuo pačiu esantis  šalia kamuolio, įsitraukia į aktyvų žaidimą.

3) Ne kiekvienas žaidėjas esantis  nuošalės padėtyje  ir tuo pačiu esantis  šalia kamuolio tampa aktyviu žaidimo dalyviu.  

4) Net ir tuo atveju jei atsižvelgiant į kamuolio judėjimą , jo kryptį arba greitį bei  žaidėjo esančio nuošalėje poziciją  jūs turite pilną pagrindą įtarti kad tas žaidėjas įsitrauks/įsimaišys į žaidimą , tikrai gali būti situacijų ,kad tas žaidėjas to nepadarys ir  liks pasyvus.

 5) Per ankstyvas vėliavos, signalizuojančios apie nuošalę,  iškėlimas gali nubausti žaidėjus , kurie neturėtų būti baudžiami už tai !

6) Norėdami kelti  vėliavą (per) anksti, turėtumėte atidėti savo sprendimą ir taikyti  „laukt  ir stebėk“ technika.  Priimkite nedelsiant ir kuo greičiau savo sprendimą („Nuošalė“ arba  Ne „Nuošalė„) tik tada , kai esate visiškai tikri , kad nuošalės padėtyje esantis žaidėjas tapo aktyvus.

Jei žaidėjas A yra nuošalėje , o  jo komandos draugas žaidėjas B nėra nuošalėje , tai  jums nederėtų  kelti savo vėliava, nebent tai yra absoliučiai aišku, kad žaidėjas įsimaišo į žaidimą arba žaidėjas A trukdo žaisti  priešininkui arba įgyja pranašumą būdamas nuošalės  pozicija.

   „Laukti ir stebėk“   technika yra ne tik rekomendacijos teisėjų asistentams . Tai yra teisėjų asistentų  pareiga!  Per ankstyvas vėliavos iškėlimas  yra ne vien rodiklis rodantis , kad teisėjo asistentas nemoka naudoti „lauk ir stebėk“ technikos  , tai ne vien rodiklis rodantis kad asistentui dar reikia tobulintis ,  tačiau  tai taip pat yra labai akivaizdi ir paprasta asistento klaida ir neteisingas sprendimas !

   Meistriškas „lauk ir stebėk“ technikos naudojimas yra vienas pagrindinių teisėjo asistento  patirties   ženklų ( natūralu, kad jaunesni ir nepatyrę asistentai linkę kelti jų vėliava per anksti, nes šis procesas reikalauja šiek tiek patirties) , tačiau ilgainiui kai asistentai įgauna patirties tai tampa pagrindiniu jų kokybiško darbo rodikliu , kadangi geras asistentas teisėjams visada padės sunkiose nuošalės situacijose , o labai geras ir meistriškas asistentas tinkamai naudodamas „lauk ir stebėk“ techniką , padės aikštės teisėjui  suvokti ir sustiprinti aikštės teisėjo sugebėjimus ir galimybes.

    Turėkite omenyje ir nepamirškite mūsų neseniai paskelbto straipsnio ( Taisyklė Nr. 11 –Įsimaišymas į žaidimą II dalis), kuriame mes minėjome ir parodėme situacijas kuriose asistentas gali pakelti  vėliavą kai kuriose situacijose ir anksčiau negu žaidėjas palietė kamuolį arba gali turėti išėjimą   1×1 prieš vartininką.

  Kaip vyksta ir kaip komunikuoja procesas „ Lauk ir stebėk“  ?

   Rekomenduojama , kad tiek kiek jums leidžia radijo sistema  galite šaukti „laukiam, laukiam“ į savo mikrofoną. Teisėjas turi suprasti, kad jis turi tikėtis ir laukti nuošalės sprendimo . Kai akivaizdu, kad nuošalė ir žaidėjas tapo aktyvus, jums reikėtų šaukti  „Nuošalė“! Nuošalė! „Nuošalė“! „.

   Bet ką daryti , kai maždaug  95% teisėjų ir teisėjų asistentų   pasaulyje  neturi  radijo sistemos ir mikrofonų  ir jie kol kas teisėjauja savo šalies žemesnio lygio ir lygos  varžybose kur  radijo sistema ten yra tikras prabangos dalykas?  Pažiūrėkime video:

Video Nr.1 –  http://vimeo.com/104845154

Paaiškinimas :  Asistentas  teisingai nustato nuošalės poziciją  ir tai kad tik vienintelis puolėjas  gali pasiekti kamuolį. Tačiau jis nekelia savo vėliavos nedelsiant, bet laukia ir stebi , ar puolėjas tikrai dalyvaus ir aktyviai žais. Puolėjas aiškiai jaučia kad buvo nuošalėje  ir net  nebando pasiekti kamuolio. Per ankstyvas gestas vėliavėle nuošalė  būtų nereikalingas žaidimo sustabdymas. Taip pat atkreipkite dėmesį į asistento judėjimą. Po nedidelio sprinto  jis atsigręžia veidu  į futbolo aikštelę , paima vėliavą  į dešinę ranką ir pradeda judėti pristatomu žingsniu.  Tai rodo, kad jis yra pasiruošęs pakelti savo vėliavą ir signalizuoti nuošalė, jei tik puolėjas taptų aktyvus.

   Nors asistentai pristatomu žingsniu juda įprastai tada kai situacija yra nesudėtinga ir kai nėra didelio atakos greičio , tačiau  jei atakos kryptis yra link vartų , tai jie net ir judėdami pristatomu žingsniu  vėliavėlę laiko (turi laikyti) kairėje rankoje , nes jei netyčia atakos greitis padidėtų ( pvz būtų perdavimas greitai kraštu pradėjusiam judėti puolėjui) , tai tokiu atveju asistentui nereikės sugaišti kelių sekundės dalių perimti vėliavėlę į kairę ranką ir atlikti sprintą/pagreitėjimą  ir jis turės ženkliai geresnę galimybę neprarasti gynėjų linijos ir judėjimo greičio ( visi juk turbūt žinote rekomendacijas ,kad asistentui judant vėliavėlė privalo būti aikštės pusėje, vadinasi jei judame link vartų tai kairėje, o jei nuo vartų tai dešinėje).   

    Tačiau stebint rungtynes net ir pačiame aukščiausiame lygyje ,kur teisėjauja aukščiausios klasės teisėjai ir jų asistentai mes galime pamatyti ,kad „lauk ir stebėk“  nėra tinkamai taikoma.   Tai gana neįtikėtina ir tikrai negali būti atmesta , kad tokios pagrindinės priežastys  kaip neteisingas situacijos supratimas , vertinimas ar nepakankamas „lauk ir stebėk“ technikos žinojimas yra šių klaidų priežastis.  Norėdami suprasti, kodėl šis metodas skamba šiek tiek lengviau teorijoje , nei jis yra pritaikomas praktiškai, turėtume sugrįžti prie sprendimų priėmimo proceso , kuris susideda iš sekančių etapų /žingsnių:

1. žingsnis- SPRENDIMO SUVOKIMAS   („Nuošalė“   – TAIP arba NE?)

    Laukti, laukti , laukti…….. ir pamatyti

2. žingsnis- INFORMACIJA

3. žingsnis- AIŠKINIMAS

4.-žingsnis – SPRENDIMAS

Šiame  keturių žingsnių Paradigma* procese  “lauk ir stebėk”  technika atsiranda kažkur tarp pirmo ir antro žingsnių.

Sprendimo suvokimas  turi būti beveik iš karto ar šiek tiek vėliau , tuo momentu  kai tik puolantis  žaidėjas liečia arba atlieka kamuolio perdavimą. Nuošalės pozicijos nustatymas nedelsiant ir vadovaujantis nuojauta ar pirma reakcija  gali būti  pavojingas ir jus išduoti. Jūsų beveik automatiškas noras tuoj pat kelti vėliavą  turi būti slopinamas jūsų valios pastangomis,  siekiant palaukti ir pažiūrėti, kaip viskas plėtosis toliau.  Šis slopinimo procesas tikrai nėra lengvas ir mūsų  protas bei smegenys  šiuos procesus kontroliuoja iš  smegenų žievės dalies  , kuri randasi  tiesiai už galvos kaktos.  Ši smegenų zona yra paprastai atsakinga  už dėmesio, koncentracijos, darbinės atminties  ir automatinių procesų slopinimą (kurie visi yra reikalingi teisėjavimui !) ir būtent todėl tai reikalauja daug pažinimo darbo su savimi išteklių. Vien tik todėl žmogui kartais iš dalies nepavyksta  taikyti „lauk ir stebėk“ metodo , lygiai taip pat  kaip mes kartais negalime kontroliuoti  mūsų dažnai priimamų automatinių refleksinių  sprendimų. Visas gudrybė  yra žinoti tą aplinkybę, kad mes galime mokytis ir mokyti mūsų smegenis dirbti taip kaip mums reikia!  Jei sugebėsite sprendimo priėmimą padaryti tik po to kai jūsų protas žengs kitus du žingsnius ( informacijos suvokimas ir jos išaiškinimas) , tai tada jūs tikrai visada priimsite teisingus sprendimus.

Jei išmoksite kontroliuoti savo protą, savo mintis ir išmoksite  slopinti savo intuityvias  reakcijas – jūs tikrai būsite pats geriausias teisėjo asistentas.

  Šalutinis poveikis ir jo priėmimas

„Lauk ir stebėk“  procesas gali trukti keletą sekundžių ir, deja tai gali sukelti painiavą ne tik tarp  žaidėjų, bet ir sirgalių ir ypač  dideliuose  stadionuose.

Įsivaizduokite akivaizdžią galimybę pasiekti įvartį. Atakuojantis žaidėjas perduoda kamuolį ir net du jo komandos draugai gali jį pasiekti ir  nesunkiai pelnyti  įvartį.  Problema tik tame , kad  vienas puolėjas yra  nuošalės padėtyje, o kitas ne.  Todėl jūs turite palaukti ir pažiūrėti kuris iš jų paims/palies kamuolį ir tuo pačiu įsimaišys į žaidimą.  Galbūt daugeliui sirgalių yra nesuprantama kodėl jūs nekeliate vėliavos nes daugelis jų tikisi kad ne jų palaikomos komandos galimybė pasiekti įvartį bus prarasta kadangi turi būti užfiksuota nuošalė ir jei taip neatsitinka jie žinoma apkaltina rungtynių teisėjus. Tačiau būkite tikri ,kad ši  painiava labai greitai kursto pyktį, nes jei  iškelsite  savo vėliavą per anksti tai puolančios komandos žaidėjai  jus apkaltins kad atėmėte iš jų galimybę pasiekti įvartį ar nutraukėte daug žadančią ataką.  Bet jūs taip pat turite suprasti, kad visi turi gerbti ir laikytis futbolo taisyklių įstatymų ir gairių.

Todėl senas geras metodas ir veikimo būdas  – jau geriau vėliau bet teisingai, negu anksti ir klaidingai vis dar turi galios ! Arba kitaip tariant turite visada atsiminti seną tiesą – nepagrįstas skubėjimas tai tiesus kelias klaidos link !

Šie vaizdo įrašai rodo, kaip  puikiai galima panaudoti „lauk ir stebėk“ techniką.

Video Nr. 2 –  http://vimeo.com/104842532

Paaiškinimas :   Prieš atliekant aukštą perdavimas  į baudos aikštelę  asistentas  savo matymo lauke vienu metu mato net  šešis puolančios komandos žaidėjus. Tuo metu gynybinė linija sparčiai juda į priekį , siekdama puolančios komandos žaidėjams paspęsti nuošalės spąstus. Ir tai jiems neblogai pavyksta, nes net keturi žaidėjai  perdavimo metu atsiduria nuošalėje. Ir tik du puolančios komandos žaidėjai nebuvo nuošalėje perdavimo metu !

Asistentas  nekelia savo vėliavos per anksti,  bet laukia ir stebi, kas iš šių šešių žaidėjų gaus kamuolį ir kas iš jų įsimaišys į žaidimą.  Kamuolį paima tas puolėjas kuris nebuvo nuošalėje, nei vienas iš keturių puolėjų, buvusių nuošalės padėtyje,  netrukdė priešininkams sužaisti į kamuolį ir nei vienas iš jų neįgyja pranašumo būdamas  toje padėtyje.  Šis labai geras ir tikslus asistento sprendimas leidžia teisingai pelnyti įvartį. Vėliavėlės pakėlimas būtų buvusi klaida.

Video Nr. 3 – http://vimeo.com/104799423

Paaiškinimas :   Perdavimas į priekį puolėjui kuris yra nuošalėje. Kitas atakuojantis žaidėjas pasijungiantis į ataką iš tolimojo krašto nėra nuošalėje. Abu puolėjai juda link kamuolio. Asistentas nekelia vėliavėles per anksti ir puikiai taiko „lauk ir stebėk“ techniką.  Jis ne vieną kartą mato ir įtaria ,kad pirmas prie kamuolio turėtų būti  puolėjas Nr.20 , bet puolėjas  paskutiniu momentu atsisako savo ketinimų paliesti kamuolį  ir palieka jį komandos draugui ( Nr.11) kuris nebuvo nuošalėje.  Buvęs nuošalėje puolėjas neliečia kamuolio (vadinasi  neįsimaišo į žaidimą) , jis taip pat neatlieka jokių veiksmų kad sutrukdyti gynėjui dalyvauti dvikovoje dėl kamuolio ( vadinasi neįsimaišo į dvikovą su oponentu).  Dėl šių svarbių aplinkybių šis puolėjas tampa ir turi būti laikomas pasyvus.  Įvartis pasiekiamas teisingai ! Fantastiškas asistento darbas !  Ar bent pagalvojate kiek kartų jis mintyse jau norėjo kelti vėliavą šioje situacijoje ir kiek kartų jis atidėjo šį sprendimą ? Kiek valios pastangų ir koncentracijos reikėjo šioje situacijoje?   Puiku !

Video Nr. 4 – http://vimeo.com/104842531

Paaiškinimas :   Jei asistentas šioje situacijoje būtų šiek tiek palaukęs ir atidžiau stebėjęs situaciją, tai jis tikrai pamatytų kad puolėjas netrukdė žaisti į kamuolį gynėjui ir nekovojo  su juo dėl kamuolio ir todėl reikia laikyti kad kol kas jis nedalyvauja aktyviai žaidime ( kol nepaliečia kamuolio), o pats buvimas nuošalės padėtyje kaip jūs žinote,  nėra prasižengimas. Šis pavyzdys aiškiai rodo, kad aiškios klaidos galima išvengti  naudojant „lauk ir stebėk“ techniką ir nekeliant vėliavėlės per anksti. Vėl  bei dar kartą prisiminkime tą taisyklę – geriau jau vėliau bet teisingai, negu greitai ir neteisingai.

Video Nr. 5 – http://vimeo.com/105235287

Paaiškinimas :    Lygiai taip pat kaip ir video klipe Nr.4  asistentas iškelia vėliavą per anksti.  Jis fiksuoja nuošalę ir galbūt jo ankstyvą sprendimą įtakoja tai kad tik vienas vienintelis puolėjas galėjo paimti ir sužaisti į kamuolį. Mes ankstesniame straipsnyje ( Nuošalė-įsimaišymas į žaidimą II dalis) kalbėjome ,kad esant tam tikroms situacijoms galima vėliavą pakelti ir anksčiau , bet mes tada aiškiai kalbėjome apie situacijas kai vienintelis galintis sužaisti į kamuolį puolantis  gali atsidurti labai pavojingoje atakoje ir jau sekančiu momentu įsimaišyti į žaidimą atsidurdamas  prieš vartininką padėtyje 1×1.  

  Ši situacija tokia tikrai nėra.  Asistentas baudžia atakuojanti puolėja vien tik už tai,  kad kad pastarasis dar tik galbūt turės galimybę gauti kamuolį….

Tačiau, atsižvelgiant į futbolo taisyklės Nr  11 prasmę šis žaidėjas  dar negali būti laikomas įsimaišiusiu į  aktyvų žaidimą.  Jis neturi jokios  įtakos priešininkams. Asistentas  turėjo būti atidesnis šioje situacijoje ,  nes tai nėra labai sunki  situacija ir sprendimas iš esmės nėra sunkus – palauk ir nekelk vėliavos ! Teisėjas tokias atvejais neturėtų švilpti savo švilpuko , jis turėtų ženklu parodyti savo asistentu ,kad ok jis matė jo sprendimą , bet prašome nuleisti vėliavą ir žaidžiam toliau !

Po savaitės padarysime dar didesnę apžvalgą situacijų ir „lauk ir stebėk“ technikos taikymo situacijų. Taip pat išsamiai pakalbėsime apie bendrą teisėjų komandos komandinį darbą sprendžiant nuošalės situacijas rungtynių metu.

  *Paradigma – teorinių ir metodologinių prielaidų, kuriomis remiasi konkretus tyrimas, visuma;

  Paruošta pagal ‚The third Team“ Paruošė ir išvertė P.Malžinskas