„Deflection“ ar vis dėl to „Deliberate play“ (video) ?

„Įgyti pranašumą būnant nuošalėje“  yra vienas iš trijų svarbiausių kriterijų, lemiančių, ar nuošalės padėtis  , kuri pati savaime , kai jūs jau žinote,  nėra prasižengimas, turi būti  baudžiama . Mūsų ankstesniuose straipsniuose mes gana išsamiai nagrinėjome nuošalės taisyklės traktavimo niuansus , tačiau daugiausia problemų kylant identifikuojant skirtumą tarp sąvokų  „ paliesti kamuolį/pakeisti kryptį (deflection)“ ir „sąmoningai žaisti į kamuolį (deliberate play)“, kadangi riba skirianti šias dvi sąvokas kartais tikrai yra labai plona, o sprendimai atsižvelgiant į šias sąlygas yra visiškai skirtingi, nes vienu atveju nuošalė turi būti fiksuojama, o kitu atveju-ne.

Prieš nagrinėjant šių sąvokų skirtumus trumpai atsiminkime ką sako taisyklės apie naują nuošalės traktavimą. Laikoma ,kad žaidėjas  „įgyja pranašumą būdamas nuošalėje“  tai reiškia  ,kad jis būdamas nuošalėje sužaidžia/paliečia kamuolį po to kai yra šios dvi sąlygos :

  1. Sąlyga – kai kamuolys patenka tam žaidėjui buvusiam nuošalėje po to kai jis atšoka ( rebounds)  arba po to kai  jis pakeičia kryptį ( deflected)  nuo skersinio, virpsto ar priešininko.
  2. Sąlyga- kai kamuolys  patenka tam žaidėjui buvusiam nuošalėje po to ,kai jis atšoka ( rebounds)  arba po to kai  kamuolys pakeičia kryptį ( deflected)   po to kai priešininkas siekė apsaugoti savo vartus ( deliberate save) .  Nuošalė neturi būti fiksuojama tais atvejais , jei žaidėjas , būdamas nuošalėje , kamuolį gauna po tai kai į jį sąmoningai sužaidė/palietė priešininkas (deliberate play) ,išskyrus tuos atvejus kai tai atsitiko po to kai priešininkas siekė  apsaugoti savo vartus.

Kaip jau minėjome straipsnio pradžioje, mes nenagrinėsime kitų svarbių nuošalės taisyklės sąvokų, kadangi apie jas jūs galite pasiskaityti  ankstesniuose mūsų straipsniuose, kurių nuorodas rasite šio posto pabaigoje ir pagrindinį dėmesį dar kartą skirsime sąvokoms „deflection“ ir „deliberate play“. Staripsnyje dažnai naudosime originalo kalba pateiktas sąvokas, kadangi tikslaus ir sąvokos  esmę atitinkančio pavadinimo lietuvių kalboje nėra, o anglų-lietuvių kalbos žodynas „deflection“ apibūdina taip- nuokrypis, nukrypimas, įlinkis. Turbūt tikslingiausia būtų šią savoka suprasti kaip “ pakeista kamuolio kryptis“

Kas tai yra ir ką reiškia „pakeisti kryptį (deflection)“ ? 

Sąvoka  „ pakeisti kryptį (deflection)“, priešingai nei  sąvokos „sąmoningai apsaugoti“ ir „sąmoningai  žaisti“ kurios abi pagal savo esmę ir reikšmę yra tada kai vykdomas aiškus apgalvotas veiksmas, tai sąvoka „ pakeisti kryptį“ (deflection) dažniausiai taikoma situacijoms , kai kamuolys pakeitė kryptį (deflection) po to kai besiginančios komandos žaidėjas kamuolį lietė vedamas nesąmoningo, intuityvus, atsitiktinio  veiksmo. Kamuolys laikomas atsitiktinai „  pakeitusiu kryptį“ kai jis  pakeičia savo skriejimo trajektoriją ir  žaidėjas nuo kurio kamuolys pakeitė savo skriejimo kryptį :

  1.  nejudėjo aiškiai ir tiesiai į kamuolį (t.y. situacija kai kamuolys surado gynėją)
  2.  nesąmoningai, atsitiktinai , netikėtai, netyčia ir instinktyviai aptinka kamuolį ir intuityviai bando su juo kažką padaryti ( bando atlikti kažkokį veiksmą). Tokie intuityvus ir nesąmoningi gynėjo veiksmai negali būti traktuojami kaip tyčinis/sąmoningas aiškiai išreikštas gynėjo veiksmas ir todėl kamuolys laikomas atsitiktinai pakeitusių kryptį (deflection) ir nuošalė turi būti fiksuojama.
  3.  savo kūnu sukuria kliūtį kamuoliui (pavyzdžiui po perdavimo, „laisvo smūgio ir t.t)

 Kas tai yra ir ką reiškia „ sąmoningai sužaisti/paliesti  į kamuolį (deliberate play)“  ?

Visi puikiai žino nuošalės taisyklės formuluotę, kad jei puolančios komandos žaidėjas būdamas nuošalėje kamuolį gauna iš priešininko po to kai priešininko žaidėjas  sąmoningai sužaidė kamuolį, tai nelaikoma kad puolėjas nuošalės padėtyje įgijo pranašumą ir todėl nuošalės pažeidimas nefiksuojamas. Visiems viskas yra aišku ,kai tai liečia paprastas situacijas, kai gynėjas sąmoningai atlieka klaidingą perdavimą ne savo komandos draugui ,bet puolėjui , kuris tuo momentu yra nuošalėje. Tačiau dabartinė nuošalės taisyklės interpretacija ženkliai išplečia šios sąvokos ribas ir dabar sąvoka „sąmoningai sužaisti“  apima ne tik paprastą situaciją kurią ką tik paminėjome, bet ir situacijas kai gynėjas atliko aiškų bandymą sužaisti į kamuolį ( norėjo sužaisti į kamuolį) ir  šis jo veiksmas nebuvo iki galo sėkmingas.  Ir jei tokiu atveju toks gynėjo veiksmas iki galo nebuvo sėkmingas ir jis tik palietė kamuolį ( bet jo neatmušė taip kaip norėjo/planavo) , tai  visiškai neturi jokios reikšmės ir yra laikoma kad buvo sužaista į kamuolį , kas sąlygoja kad nuošalės pažeidimas  po tokio gynėjo veiksmo , neturi būti fiksuojamas. Šiuo atveju svarbu įsisąmoninti vieną labai svarbų dalyką – turi būti gynėjo kontaktas ( bent jau minimalus) su kamuoliu, nes jokiu būdu negalima laikyti ,kad buvo sužaista į kamuolį jei tarp gynėjo ir kamuolio nebuvo jokio kontakto , o pats gynėjo veiksmas siekiant sužaisti į kamuolį ( bet nesant kontakto) negali būti laikomas kaip faktas „sužaidė kamuolį“.

Taigi ,kaip matote, pagrindinis skirtumas atskiriantis šias dvi be galo svarbias sąlygas „deflection“ ir „deliberaty play“ yra „tyčia“. Sąmoningai atliktas veiksmas, gynėjo judėjimas į kamuolį, šuolis į kamuolį siekiant jį sužaisti galva, kamuolio atmušimas griūnant (išskyrus situacijas kai buvo siekiama apsaugoti vartus) ir visi kiti aiškiai išreikšti gynėjo veiksmai  kuriais siekiama sužaisti/atmušti kamuolį ir nėra jokių kitų aplinkybių trukdančių atlikti šį veiksmą yra pagrindinė aplinkybė sąlygojanti sąvoką „sąmoningai siekti sužaisti į kamuolį“ (deliberate play) ir tada nėra svarbu ar toks veiksmas buvo techniškai sėkmingas ar ne, ar kamuolys buvo sėkmingai atmuštas ar ne ir tokiu atveju nuošalė neturėtų būti fiksuojama. Taip pat svarbu suprasti ir suvokti, kad ne bet koks gynėjo kontaktas su kamuoliu turi būti traktuojamas, kaip sąmoningas žaidimas į kamuolį.

Jei tik gynėjo veiksmas yra netyčinis, nesąmoningas, intuityvus, atsitiktinis ir juo nesiekiama atmušti ar sužaisti į kamuolį ( pvz gynėjas kamuolį prieš save pamatė tik paskutiniu momentu  ir nesąmoningai atliko kažkokį veiksmą, arba pvz gynėjas netikėtai pamatė atlekiantį pas jį kamuolį ir nesąmoningai intuityviai bandė jį sustabdyti ir kitos panašios situacijos), tai  toks veiksmas/ai  negali būti jau traktuojamas  kaip „deliberate play“ ir mes tokį veiksmą turime traktuoti kaip atsitiktinai  ir netyčia „ pakeista kamuolo trajektorija“ (deflection) ir tokiu atveju nuošalė turėtų būti fiksuojama.

Tarp aiškaus gynėjo  judėjimo į kamuolį bandant jį sužaisti  ir instinktyvaus nesąmoningo  bandymo jį atmušti ar stabdyti  yra labai plona riba . Būtent todėl šie sprendimai yra be galo sunkūs asistentams.  Todėl šioje srityje kaip ir daugelyje kitų futbolo situacijų tikrai visada bus tokių, kurios priklausys ne vien juodai ir baltai pusei.  Ir todėl sprendimas bei jo aiškinimas  priklausys nuo to kaip jūs įvertinote šias situacijas ir mes tokiose situacijose turime pasitikėti teisėjų ir teisėjų asistentų sprendimu.  Pabaigai būtent pažiūrėkite kelias tokias situacijas ir su savo kolegomis padiskutuokite apie jas.

Deliberate play or deflection

Deliberate play or deflection 

Deliberate play or deflection

Deliberate play or deflection 

Deliberate play or deflection 

Deliberate play or deflection

Deliberate play or deflection

Deliberate play or deflection 

Taip pat primename seną gerą šūkį , kurį turi žinoti kiekvienas teisėjas – „VISADA TIKĖKIS NETIKĖTUMO „ !

  Paruošė ir išvertė Paulius Malžinskas ( parengta pagal The Third Team)

Susiję straipsniai:

Taisyklė Nr 11- Nuošalė. Supratimas ir taikymas ( I dalis)

Taisyklė Nr. 11 Nuošalė – Įsimaišymas į žaidimą ( II dalis)

Taisyklė Nr. 11 Nuošalė – „Lauk ir stebėk ! “ ( III dalis)

Taisyklė Nr. 11 -Nuošalė – Komandinis darbas ( IV dalis)

Taisyklė Nr .11Nuošalė – Įgyti pranašumą būnant nuošalės padėtyje ( V dalis )

Taisyklė Nr.11 Nuošalė – VI dalis- Aiškiai užstoti matymo lauką/liniją