Taisyklė Nr .11Nuošalė – Įgyti pranašumą būnant nuošalės padėtyje ( V dalis )

 

Taisyklė Nr .11Nuošalė – Įgyti pranašumą būnant nuošalės  padėtyje

„Įgyti pranašumą būnant nuošalėje“  yra vienas iš trijų svarbiausių kriterijų, lemiančių, ar nuošalės padėtis  , kuri pati savaime , kai jūs jau žinote,  nėra prasižengimas, turi būti  baudžiama .

 

Tai kaip reiktų suprasti šią svarbią sąvoką ir kaip ji turi būti traktuojama  pagal futbolo taisykles nuo  2013 m. ( visi pamename ,kad tais metasi buvo padaryti svarbūs taisyklių pakeitimai liečiantys nuošalės traktavimą)?  

Laikoma ,kad žaidėjas  „įgyja pranašumą būdamas nuošalėje“  tai reiškia  ,kad jis būdamas nuošalėje sužaidžia/paliečia kamuolį po to kai yra šios dvi sąlygos :

  1. Sąlyga – kai kamuolys  patenka tam žaidėjui buvusiam nuošalėje po to kai jis atšoka ( rebounds)  arba po to kai  jis nežymiai pakeičia kryptyį ( deflected)  skersinį, virpstą ar priešininką.

  2. Sąlyga-   kai kamuolys  patenka tam žaidėjui buvusiam nuošalėje po to kai jis atšoka ( rebounds)  arba po to kai  jis nežymiai paliečia ( deflected)   priešininką po to kai priešininkas siekė apsaugoti savo vartus ( deliberate save) .  Jei žaidėjas , būdamas nuošalėje , kamuolį gauna po tai kai į jį sąmoningai sužaidė/palietė priešininkas ( išskyrus tuos atvejus kai tai atsitiko po to kai priešininkas siekė  apsaugoti savo vartus) tai nėra ir negali būti laikoma ,kad buvo įgytas pranašumas būnant nuošalės padėtyje ir todėl nuošalės pažeidimas neturi būti fiksuojamas.  

  Panagrinėkime trumpai šias abi sąlygas : 1. Sąlyga – Žaidėjas būdamas nuošalės padėtyje,  gauna kamuolį po to kai jis atšoka nuo skersinio ar virpsto ir jis įgauna pranašumą  būdamas tokioje padėtyje. Pirmas video :

 Video Nr.1  –  http://vimeo.com/103347147

Paaiškinimas :  Kamuolys po smūgio galva atitenka tos pačios komandos žaidėjui kuris smūgio momentu buvo nuošalėje. Kai tik tas žaidėjas kuris buvo nuošalėje paliečia kamuolį (įsimaišo į žaidimą) turi būti fiksuojama nuošalė. Labai aiškus pvz , kai kamuolys atšoka nuo virpsto ar skersinio,  kuriam turbūt nereikia didesnių paaiškinimų. 

Tačiau kas tai per situacija, kuri nurodyta Sąlygoje Nr 1 ,  kai kamuolys atšoka nuo priešininko  ir kokios reikalingos tam sąlygos ,kad būtų fiksuojamas nuošalės prasižengimas ? Priešininkas turi stovėti nejudėdamas ( stacionariai) ir kamuolys po smūgio vėl turi grįžti iš ten ( į tą vietą) iš kur jis buvo smūgiuotas. Tokios situacijos futbole yra be galo retos ir mums nepavyko surasti nors vieno video epizodo su tokia situacija , bet jei tik video bus rastas , mes būtinai pasidalinsime juo su skaitytojais.

Nagrinėjant  Sąlygą Nr 2 mums iškyla  trys pagrindiniai ir svarbiausi klausimus:

  1. Kas tai ir kada yra  – „ sąmoningai apsaugoti  „ ?
  2. Kas tai ir kada yra –  „ sąmoningai sužaisti/paliesti  į kamuolį „ ?
  3. Kas tai ir kada yra – „nežymiai pakeisti kryptį„ ?

  Taigi pabandykime konkrečių pvz  pagalba pasižiūrėti ir pasiaiškinti  šias sąvokas.

  Klausimas Nr.1  – kas tai yra ir ką reiškia „sąmoningai apsaugoti “  ?

   „ sąmoningai apsaugoti “ reiškia sąmoningą  besiginančios komandos žaidėjo veiksmą , kuriuo buvo siekiama apsaugoti ( ar buvo siekiama pabandyti apsaugoti) savo vartus nuo įvarčio ar galimai gręsiančio įvarčio. Šios sąvokos išaiškinimas yra labai svarbus, nes jis reiškia , kad tai apima ne tik tas situacijas kuriose besiginančios komandos žaidėjas konkrečiais veiksmais apsaugojo savo vartus ( kai kamuolys lėkė pvz jau į vartų plotą) bet ir visas tas situacijas kuriose jis manė ir turėjo pagrindo galvoti, kad savo veiksmais siekia apsaugoti vartus ir nuo menamo ( galimo)  įvarčio ( pvz kamuolys lėkė link vartų bet ar jis pataikytų į vartų plotą ir ar tikrai būtų įvartis tai dar neaišku). Taip pat nesvarbu kuris besiginančios komandos žaidėjas( vartininkas, gynėjas ar puolėjas)  atliko  tai. Vadinasi „sąmoningai apsaugoti“  gali būti ir tada kai vartus po smūgio apsaugojo vartininkas arba stipriai spirtą kamuolį savo kūnu blokavo gynėjas.

Video Nr. 2 – http://vimeo.com/103347148

Paaiškinimas :  Įvartis visiškai pagrįstai neužskaitomas, nes po to kai vartus apgynė ( sąmoningai apsaugojo)  vartininkas kamuolys atšoka smūgio metu nuošalėje buvusiam puolėjui ir kuris dėl savo padėties įgavo pranašumą prieš kitus besiginančius žaidėjus.  Dar kartą atkreipiame dėmesį , kad tai nebūtinai turi būti vartininkas , o lygiai taip pat tai gali būti bet kuris besiginančios komandos žaidėjas.

Video Nr. 3 – http://vimeo.com/103542117

Paaiškinimas :  Puolėjas Nr. 25 atlieka pavojingą stiprų smūgį į vartus.  Tačiau kamuolys nepasiekia tikslo, nes jis yra blokuojamas ( sąmoningai apsaugotas)  gynėjo Nr.14. Kamuolys nuo šio gynėjo atšoka kitam puolėjui kuris buvo nuošalėje smūgio į vartus metu.  Todėl jis turi būti laikomas įgijęs pranašumą, būdamas nuošalės  padėtyje ir įvartis teisingai neužskaitomas.

Video Nr. 4 – http://vimeo.com/103542116

Paaiškinimas :  Tie kas skaitė mūsų straipsnius ankščiau , mes minėjome ,kad tai  buvo tikrai viena sudėtingiausių  nuošalės  situacijų per visą pasaulio futbolo čempionatą.  Olandijos žaidėjo smūgis būtų pasiekęs tikslą , jeigu ne gynėjo  Nr.17 sėkmingas veiksmas , stovint ant vartų linijos,  apsaugant savo vartus. Kamuolys  po šio apsaugojimo atsitrenkia į skersinį  ir eina  kito Olandijos  puolėjo Nr. 3 kryptimi. Tačiau smūgio į vartus momentu šis Olandijos žaidėjas buvo nuošalėje !  Puolėjas Nr. 3 iš pradžių įsimaišo į dvikovą su varžovu ( jau šiuo momentu turėjo būti užfiksuota nuošalė) , o po to net ir pats žaidžia į kamuolį.  Šiuo atveju ši labai dinamiška situacija asistento veiksmus apsunkino ne vien todėl kad joje buvo daug įvykių , bet dar ir todėl ,kad jis tiesiog pametė antro priešpaskutinio gynėjo liniją, kadangi vartininkas atliko šuolį siekdamas perimti skersą kamuolį ir smūgio į vartus metus jis jau nebuvo paskutinis besiginančios komandos žaidėjas . Be viso to asistentas dar stebėjo ir vaizdą ar kamuolys nekirs vartų linijos ….. Šis pavyzdys rodo, kad informacija, interpretavimas ir sprendimų priėmimo procesas gali likti nesvarbus tol, kol sprendimo suvokimas  yra neteisingas.

   Klausimas Nr.2 – kas tai yra ir ką reiškia „ sąmoningai sužaisti/paliesti  į kamuolį „ ?

Visi puikiai žino nuošalės taisyklės formuluotę, kad jei puolančios komandos žaidėjas būdamas nuošalėje kamuolį gauna iš priešininko po to kai priešininko žaidėjas  sąmoningai sužaidė kamuolį, tai nelaikoma kad puolėjas nuošalės padėtyje įgijo pranašumą ir todėl nuošalės pažeidimas nefiksuojamas. Visiems viskas yra aišku ,kai tai liečia paprastas situacijas, kai gynėjas sąmoningai atlieka klaidingą perdavimą ne savo komandos draugui ,bet puolėjui , kuris tuo momentu yra nuošalėje. Tačiau dabartinė nuošalės taisyklės interpretacija ženkliai išplečia šios sąvokos ribas ir dabar sąvoka „sąmoningai sužaisti“  apima ne tik paprastą situaciją kurią ką tik paminėjome, bet ir situacijas kai gynėjas atliko aiškų bandymą sužaisti į kamuolį ( norėjo sužaisti į kamuolį) ir  šis jo veiksmas nebuvo iki galo sėkmingas.  Ir jei tokiu atvejo toks gynėjo veiksmas iki galo nebuvo sėkmingas ir jis tik palietė kamuolį ( bet jo neatmušė taip kaip norėjo/planavo) , tai  visiškai neturi jokios reikšmės ir yra laikoma kad buvo sužaista į kamuolį , kas sąlygoja kad nuošalės pažeidimas  po tokio gynėjo veiksmo , neturi būti fiksuojamas. Šiuo atveju svarbu įsisąmoninti vieną labai svarbų dalyką – turi būti gynėjo kontaktas ( bent jau minimalus) su kamuoliu, nes jokiu būdu negalima laikyti ,kad buvo sužaista į kamuolį jei tarp gynėjo ir kamuolio nebuvo jokio kontakto , o pats gynėjo veiksmas siekiant sužaisti į kamuolį ( bet nesant kontakto) negali būti laikomas kaip faktas „sužaidė kamuolį“.

   Video Nr. 5 – http://vimeo.com/103589815

Paaiškinimas :   Nuošalės padėtyje esantis  puolėjas kamuolį gauna po to kai jį sąmoningai , tačiau ne visai sėkmingai  sužaidė gynėjas. Todėl  negali būti laikoma ,kad puolėjas įgijo pranašumą būdamas nuošalėje ( nėra nuošalės) ir todėl turi būti leidžiama  žaisti toliau. Šis video įrodo ,kad gynėjo veiksmų kokybė ( sėkmingas ar nesėkmingas veiksmas) neturi jokios reikšmės situacijai.

Video Nr. 6 – http://vimeo.com/103589814

Paaiškinimas :   Perdavimo į baudos aikštelę metu Brazilijos puolėjas yra nuošalėje. Tačiau prieš tai kai šis puolėjas gauna kamuolį į jį aiškiai, sąmoningai , bet deja nesėkmingai, siekdamas išmušti kamuolį su galva  iš baudos aikštelės , sužaidžia besiginančios komandos gynėjas. Nuošalės pažeidimas neturi būti fiksuojamas , tačiau….

Video Nr. 7 – http://vimeo.com/103347151

Paaiškinimas :   Draugiškų Lenkijos ir Lietuvos rinktinių rungtynių epizodas. Perdavimo momentu, LT puolėjas yra nuošalės padėtyje. Gynėjas stengiasi sužaisti į kamuolį siekdamas kad neįvyktų pavojingas perdavimas ir nesigautų pavojinga LT rinktinės ataka ir jis sužaidžia į kamuolį , bet nesėkmingai ir kamuolys patenka LT puolėjui. Nuošalė neturi būti fiksuojama. Dar kartą atkreipiame dėmesį ,kad pats savaime buvimas nuošalės padėtyje nėra nusikaltimas , LT puolėjas nedaro jokių veiksmų kad įtakotų varžovą ir nedalyvauja dvikovoje su varžovu , o  pats savaime puolėjo judėjimas į priekį siekiant atsidengti nėra laikomas veiksmu įtakojančių gynėjo veiksmus.

   Tačiau didžiausia problema nagrinėjant klausimą Nr.2 yra  riba ir atskyrimas dviejų svarbių dalykų kurie iš esmės gali pakeisti nuošalės traktavimą ir žaidybines nuošalės  situacijas . Kaip atskirti kada yra  “sąmoningai sužaisti” ir “sąmoningai apsaugoti” ?  Tai labai svarbūs klausimai, kadangi jei mes įvertiname ,kad iš besiginančios komandos žaidėjų pusės  veiksmas  buvo “sąmoningai sužaisti”  – tai NĖRA NUOŠALĖ , o jeigu mes įvertiname ,kad tai buvo “sąmoningai apsaugoti” – tai NUOŠALĖ  !!   

    Futbolo taisyklių formuluotė mums aiškiai pasako ,kad  “sąmoningai sužaisti”   yra  apgalvotas veiksmas ir apgalvoto žaidimo pasekmė , tose situacijose  kai besiginančios komandos žaidėjas nesiekia apsaugoti savo vartus nuo gresiančio įvarčio.  

Video Nr. 8 – http://vimeo.com/103344263

Paaiškinimas :   Prašome įsivaizduoti, kad ant vartų linijos ranka kamuolį numušęs gynėjas tai padarė taisyklių ribose (pvz  kamuolį atmušė su galva o ne su ranka)!  Vartininkas yra tolokai nuo savo vartų ir nelabai tikėtina ,kad jis gali padėti apsaugoti savo vartus.  Gynėjas atmušdamas kamuolį jau lekiantį į vartus  juos sąmoningai apsaugo.  Puolėjas tolimo smūgio į vartus momentu yra nuošalėje ir po to kai kamuolys atšoka nuo gynėjo išmušusio jį nuo vartų linijos, jis žaidžia į kamuolį. Jeigu tai būtų buvę padaryta taisyklių ribose ir kamuolys būtų buvęs atmuštas su galva, tai situacija nekeltų daug diskusijų , nes tada turi būti fiksuojama nuošalė , kadangi puolėjas įsimaišė į žaidimą po deliberately save.

   Bet situacijos diskusija kyla todėl ,kad nuošalė buvo užfiksuota todėl, kad puolėjas įsimaišė į dvikovą su priešininkų vartininku ir būtent todėl teisėjai pasitarę nutarė atšaukti pirminį sprendimą fiksuotį  žaidimą ranka. Ar šis įsimaišymas į dvikovą su varžovu gali būti traktuojamas turintis įtaką žaidimui , jei varžovas (vartininkas) nelabai turėjo galimybę apsaugoti vartus ?

3 Klausimas- Kas tai ir kada yra – „nežymiai pakeisti kryptį „ ? 

Priešingai nei  sąvokos „sąmoningai apsaugoti“ ir „sąmoningai  žaisti“ kurios abi pagal savo esmę yra tada kai vykdomas apgalvotas veiksmas, tai sąvoka „nežymiai pakeisti kryptį“ (deflection) dažniausiai kyla kai atliekamas nesąmoningas veiksmas.  Tačiau  ne visada tai skaitysis deflection , nes  turi būti sekančios sąlygos :

Kamuolys laikomas „nežymiai pakeitusiu kryptį“ kai jis  nežymiai  pakeičia savo skriejimo trajektoriją ir  žaidėjas nuo kurio kamuolys pakeitė savo skriejimo kryptį :

a) nejudėjo aiškiai  ir tiesiai į kamuolį ( kamuolys surado gynėją)

b) atsitiktinai , netikėtai  ir instinktyviai aptinka kamuolį ir intuityviai bando į jį žaisti.

c) savo kūnu sukuria kliūtį kamuoliui (pavyzdžiui po perdavimo,  „laisvo smūgio ir t.t)

Video Nr. 9 – http://vimeo.com/103347150

Paaiškinimas :   Kamuolys atitenka puolėjui, kuris buvo nuošalėje, po to kai kai gynėjas atsitiktinai „nežymiai pakeičia kamuolio kryptį“ .  Aiškiai matosi ,kad gynėjas atsitiktinai aptiko kamuolį , jis nesistengė žaisti į kamuolį ir todėl nuošalės prasižengimas fiksuojamas teisingai.

Video Nr. 10 – http://vimeo.com/103550744

Paaiškinimas :   Po smūgio į vartų pusę gynėjas savo kūnu sudaro kliūtį kamuolio skriejimo trajektorijoje ir po to „nežymiai pakeičia kamuolio kryptį“.  Tai vėlgi negalime laikyti sąmoningu gynėjo siekiu sužaisti į kamuolį ir todėl teisingai fiksuojamas  nuošalės pažeidimas. 

Video Nr.11  ​​- http://vimeo.com/104799421

Paaiškinimas :   Vėl labai panaši situacija. Kamuolys pakeičia kryptį nuo gynėjo , bet tai negalime laikyti kaip sąmoningo žaidimo į kamuolį. Sprendimas- nuošalė puolėjui.  

    Tarp aiškaus gynėjo  judėjimo į kamuolį bandant jį sužaisti  ir instinktyvaus nesąmoningo  bandymo jį atmušti  yra labai plona riba . Būtent todėl šie sprendimai yra labai sunkūs asistentams.  Todėl šioje srityje kaip ir daugelyje kitų futbolo situacijų tikrai visada bus tokių  kurios priklausys ne vien juodai ir baltai pusei.  Ir todėl sprendimas bei jo aiškinimas  priklausys nuo to kaip jūs įvertinote šias situacijas ir mes tokiose situacijose turime pasitikėti teisėjų sprendimu.  Pabaigai būtent pažiūrėkite kelias tokias situacijas ir su savo kolegom padiskutuokite apie ją.  

Video Nr. 12 – http://vimeo.com/98415902  

http://vimeo.com/103542115

Taip pat primename seną gerą šūkį , kurį turi žinoti kiekvienas teisėjas – „VISADA TIKĖKIS NETIKĖTUMO „ !

  Paruošė ir išvertė Paulius Malžinskas ( parengta pagal The Third Team)