Taisyklė Nr 11- Nuošalė. Supratimas ir taikymas ( I dalis)

 Kada mes kalbame apie nuošalės situaciją , mes bet kokiu atveju  turime suprasti, kokie veiksniai yra svarbūs teisėjo asistentams priimant vieną  ar kitą sprendimą. Kodėl jie kartais pakelia nuošalę, ir kodėl kartais to nepadaro, nes šiuolaikiniame futbole tai yra vienas pagrindinių sprendimų ir tuo pačiu vienas problemiškiausių.

Taigi žingsnis po žingsnio per ateinančias dienas pabandykime aptarti nuošalės situacijas , pažiūrėkime vaizdo klipus , ir tikėkimės kad tai tuo pačiu bus puiki mokomoji medžiaga jauniems teisėjams.

„Interfering with play“  ,“ interfering with opponent“ , kova dėl kamuolio , bandymas  įgyti pranašumą būnant nuošalės  padėtyje. Tuo pačiu labai svarbi tampa „lauk ir pažiūrėk“  technika  ir komandinis teisėjų brigados darbas. Bet apie viską pakalbėkime nuosekliai…

Taisyklė Nr.  11 ( Nuošalė)  – PAGRINDAI

Žaidėjas yra  nuošalės padėtyje jeigu:

– Jeigu perdavimo momentu  jis yra arčiau vartų negu priešpaskutinis jo oponentų .

Žaidėjas nėra nuošalės  padėtyje jeigu:

– Jei perdavimo momentu  jis yra savo aikštės pusėje ar ;

– Jei  jis yra viename lygyje su priešpaskutiniu priešininkų žaidėju  arba ;

– Jei jis yra viename lygyje su dviem priešpaskutiniais priešininko žaidėjais.

Nustatant ar žaidėjas yra nuošalės pozicijoje , mes kalbame tik apie tas  kūno dalis, su kuriomis žaidėjas  gali pasiekti įvartį.

Šis video  klipas rodo realų pavyzdį kada negali būti fiksuojama nuošalė , kai žaidėjas yra savo aikštės pusėje:

http://www.youtube.com/watch?v=egMFaZ7r_qY#t=19

Ką reiškia būti vienoje ar nevienoje linijoje su „priešpaskutiniu priešininku“?

Žaidimo taisyklės aiškiai ir konkrečiai suformuluoja tai.  Tiek žaidėjas, tiek priešininkų vartininkas yra  laikomi komandos priešininkais.  Vadinasi tiek gynėjas, tiek vartininkas  būti antras priešpaskutinis  varžovas, priklausomai nuo konkrečių rungtynių ir konkrečių situacijų.  Video klipas ir jame pateikta analizė puikiai tai iliustruoja :

 http://www.youtube.com/watch?v=mK9OvAlAUVE

Deja viena futbolo taisyklėse nurodyta skiltis nuošalės taisyklę daro sunkiau suprantamą ir sunkiau traktuojamą:

„Buvimas nuošalės pozicijoje  savaime nėra  prasižengimas“ ir todėl atsižvelgiant į konkrečius kriterijus nuošalė/nenuošalė  pozicija ( teisėjo nuomone) turi būti aiškinama remiantis konkrečiais faktais ir žaidėjo veiksmais. Taip pat svarbu atminti kitą svarbią futbolo taisyklėse nurodytą sąlygą ir labai svarbius kriterijus – žaidėjas yra baudžiamas nuošalės prasižengimu ,  jeigu jis būdamas nuošalės pozicijoje paliečia kamuolį arba teisėjo nuomone aktyviai dalyvauja žaidime sekančiais būdais:

  1. Įsimaišo į žaidimą
  2. Įsimaišo į dvikovą su varžovu kovojant dėl kamuolio
  3. Įgyja pranašumą būnant nuošalės pozicijoje

Taip pat visi turi atsiminti sąlygas kada nuošalės prasižengimas nėra galimas ( smūgis nuo vartų, užribis, kampinio smūgis).

Nuošalė/nenuošalė Sprendimų priėmimo PROCESAS ( jis susideda iš keturių etapų)

1. SPRENDIMO suvokimas

2. INFORMACIJA

3. AIŠKINIMAS

4. SPRENDIMAS 

SPRENDIMAS- suvokimas –  grynai teisėjo asmeninėmis savybėmis pagrįstas procesas nuspręsti …

– Ar puolančios komandos žaidėjas yra arčiau negu priešpaskutinis gynėjas ?r

– Ar jis yra savo aikštės pusėje ir ar nėra aplinkybių kada nuošalė nefiksuojama ( smūgis nuo vartų , užribis ir etc.)

Svarbu Atminti : Ne kiekviena  nuošalė pozicija yra baudžiama! Ar vėliava turi būti pakelta dėl šio prasižengimo  priklauso nuo šių etapų:

INFORMACIJA – teisėjo  asistentas  supranta susijusią informaciją, kuri apibrėžia nuošalės padėtį. Tai apima šiuos klausimus:

Pagrindinė informacija:

– Kas atliko perdavimą, kas žaidė į kamuolį  ir kas po perdavimo kamuolį palietė paskutinis?

Papildoma informacija:

– Ar  gynybos  žaidėjas  sąmoningai žaidė į kamuolį ar  jį palietė  , prieš tai kai kamuolį gavo atakuojantis žaidėjas ?

– Ar būdamas nuošalės padėtyje tas žaidėjas  įsimaišė į žaidimą ir jame dalyvavo/trukdė  žaisti?

– Ar jis trukdė priešininkui ir užstojo jo matymo lauką ?

– Ar jis trukdė priešininkui dalyvauti veiksme  kovojant dėl kamuolio ?

– Ar jis gavo pranašumą būdamas  tokioje nuošalės  padėtyje? 

Atkreipkite dėmesį, kad tiksli informacija yra ne tik asistento  pareiga, bet ir aikštės teisėjas atsakomybė. Jis be jokios abejonės turėtų žinoti nuošalės taisyklės traktavimo ypatybes , o taip pat suprasti ir žinoti savo pareigas savo asistentams !

AIŠKINIMAS –  visos svarbios informacijos apibendrinimas , teisingas sąlygų nustatymas ir  teisingo sprendimo priėmimas – gestas arba ne nuošalė ! Galutinis sprendimas yra aiškinimo išdava:

Aiškinimas 1: Puolėjas dalyvauja aktyviai žaidime – Nuošalė

Aiškinimas 2: Puolėjas nedalyvauja aktyviai žaidime  – NE nuošalė

Paruošta:  pagal The third Team  ( paruošė ir išvertė LFTA Mokomojo metodinio komiteto pirm.  P.Malžinskas)

Bus daugiau……