Teisėjų vertinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

Posėdyje dalyvavo : Sergejus Sliva, Edmundas Zienius, Gercas Žakas, Aušra Kancė

Posėdžio sekretorius : Šarūnas Tamulynas

Posėdžio pirmininkas : Sergejus Sliva

 

Darbotvarkė:

  1. Sankcijų taikymas už nekvalifikuotą teisėjavimą 2018 m. sezono rungtynėse.
  2. Teisėjų reitingavimo sistemos aptarimas.
  3. Teisėjų darbo vertinimo komisijos paskyrimas.

 

  1. Gercas Žakas pristatė dabar esančią sankcijų taikymo teisėjams sistemą. Prezidiumo nariai pritarė, kad šioje sistemoje reikalingi pokyčiai. Patvirtinti šie pakeitimai 2018 m. sezonui:
  • Jeigu teisėjo rungtynių įvertinimas siekia 7,7 balo ir mažiau, automatiškai suspenduojama teisėjo turima licencija mažiausiai vienam mėnesiui (jei teisėjas turi ne vienos lygos licenciją, tai suspenduojama aukštesnės lygos licencija).
  • Jeigu teisėjo rungtynių vertinimas yra 7,8 – 7,9 teisėjo suspendavimas svarstomas atskirame teisėjų darbo vertinimo komisijos posėdyje.
  • Jeigu teisėjo rungtynių vertinimas yra 8,0 – 8,2 ir šis vertinimas pasikartoja trijų mėnesių bėgyje, tai šio teisėjo kvalifikacija svarstoma atskirame teisėjų darbo vertinimo komisijos posėdyje.
  • Jeigu rungtynių inspektorius, vertindamas teisėjo darbą rungtynėse, padaro grubių klaidų ataskaitoje, inspektoriaus darbas vertinamas atskiroje komisijoje, komisija turi įgaliojimus sustabdyti prasižengusio inspektoriaus licencijos galiojimą.

 

  1. Aušra Kancė pristatė teisėjų reitingavimo sistemos galimus papildymus. Svarstyti įvairūs galimi papildymų variantai, galutinis sprendimas dėl sistemos papildymo šiai dienai nepriimtas.
  2. Paskirti teisėjų darbo vertinimo komisijos nariai:

Sergejus Sliva

Gercas Žakas

Edmundas Zienius

Aušra Kancė

Audrius Žuta

 

LFTA Sekretorius

Šarūnas Tamulynas