Žaidimas ranka. Supratimas ir taikymas ( II dalis + video)

Pirmoje straipsnio dalyje daugiau dėmesio skyrėme sąvokoms kurios apibūdina kriterijus (tiksliau tariant tik vieną pagrindinį kriterijų „sąmoningai paliečia“) ir patį žaidimo ranka traktavimą futbolo taisyklėse.  Šis pagrindinis kriterijus vėliau dar kartą pakartojams ir papildomose instrukcijose, kuriose IFAB pateikia futbolo taisyklių interpretavimo ir taikymo rekomendacijas.  Jose sakoma:

Žaidimu ranka laikomas toks sąmoningas veiksmas, kai žaidėjas paliečia kamuolį ranka ar  plaštaka. Turi būti atsižvelgta į sekančias aplinkybes:

  • rankos judesys kamuolio link (o ne kamuolio judėjimas rankos link )
  • atstumas tarp varžovo ir kamuolio (netikėtas kamuolys)
  • rankos padėtis nebūtinai reiškia, kad tai yra pažeidimas.

Taigi papildomose rekomendacijose gana trumpai ir aiškiai nurodomos aplinkybės, kurios yra pačios svarbiausios interpretuojant žaidimo ranka situacijas. Dėl pirmų dviejų aplinkybių didelių neaiškumų nekyla ir daugelis futbolo mėgėjų jas šnekamojoje kalboje dažnai apibūdina ir kitomis visuotinai vartojamomis sąvokomis ar išsireiškimais – ranka surado kamuolį, kamuolys surado ranką, kamuolio greitis, kamuolys netikėtai pakeitė kryptį, rikošetas į ranką, gynėjas net nespėjo sureaguoti ir kt.

Kiek daugiau neaiškumų gali kelti trečioji aplinkybė, kurioje neatsitiktinai pažymima, kad rankos padėtis dar nebūtinai reiškia, kad tai yra pažeidimas. Ką norima tuo pasakyti ? Visų pirma ši aplinkybė tarsi įteisina ir apibūdina sąvoką „rankos padėtis“ , kuri futbolo taisyklių teorijoje apibūdinama dviem labai aiškiais kriterijais„natūrali ir nenatūrali rankos padėtis“.

Tačiau daug svarbesnė yra antroji sakinio dalis, kurioje sakoma, kad „rankos padėtis“ dar nereiškia, kad tai yra pažeidimas. Kyla klausimas- kokia rankos padėtis ? Iš loginės taisyklių teksto struktūros galime drąsiai pasakyti, kad šiuo atveju omenyje turima „nenatūrali rankos padėtis“ , kadangi jeigu ranka yra natūralioje padėtyje, tai apie jokį pažeidimą kalbėti negalime (išskyrus atvejus, kai veiksmas atliekamas tyčia- pvz puolėjas sąmoningai pasimuša kamuolį ranka ar gynėjas išmuša kamuolį ranka ir kt sąmoningai atliktos situacijos/veiksmai esant natūraliai rankų padėčiai).

Vadinasi futbolo taisyklės aiškiai pasako logišką ir visai suprantamą rekomendaciją- net ir tais atvejais, kai rankos padėtis yra nenatūrali ir ranka paliečia kamuolį, tai dar nebūtinai reiškia, kad tai yra pažeidimas !  

Vadinasi pati savaime „nenatūrali rankų padėtis“ negali būti pažeidimu ! Tai labai svarbi aplinkybė ir ją būtina suprasti ! Iš esmės ji reiškia, kad būtinas priežastinis ryšys tarp rankos padėties ir pasekmės. Kitais žodžiais tariant pats gynėjo sąmoningas ar nesąmoningas veiksmas laikant rankas „nenatūralioje padėtyje“ turi turėti aiškias ir logiškas pasekmes. Pasekmės šiuo atveju gali būti įvairios – varžovo smūgio į vartus blokavimas, skerso perdavimo į baudos aikštelę nutraukimas, perdavimo sutrukdymas ir kt. Tik esant priežastiniam ryšiui mes galime konstatuoti, kad jei gynėjas rankas laikė nenatūralioje padėtyje ir nors tai įvyko nesąmoningai, bet jis blokavo smūgį į vartus ar perdavimą (pasekmės), tai pagal visą futbolo taisyklių logiką ir dvasią tokia situacija turi būti vertinama kaip žaidimas ranka (atsiminkime I straipsnio dalyje nagrinėtą nusikalstamo neatsargumo sąvoką).

Kad geriau suprastume aukščiau išdėstytą teoriją dėl priežastinio ryšio įsivaizduokime paprastą situaciją : žaidėjas elementarioje situacijoje nori išmušti kamuolį pirmyn. Prieš pat smūgį jo viena koja paslysta, jis praranda pusiausvyra, rankos atsiduria nenatūralioje padėtyje aukštai pakeltos virš pečių lygio. Taip pat dėl slystelėjimo žaidėjui nesigauna smūgis, kamuolys jam „nusipjauna“ nuo kojos ir jis pataiko su kamuoliu sau į ranką. Pražanga ? Žaidimas ranka ?  Turbūt daugelis šiuo atveju suprantate, kad pražangos skirti negalima. Nėra elementarios logikos, nes nėra jokio priežastinio ryšio šioje situacijoje. Turbūt niekaip logiškai nepaaiškintume ir nepagrįstume absurdiško teiginio, kad gynėjas sąmoningai sau smūgiavo į ranką su kamuoliu arba tokiu būdu jis siekė nutraukti varžovo perdavimą, nes perdavimo jokio ir nebuvo, o smūgį į kamuolį bandė atlikti pats žaidėjas.  O nenatūrali rankų padėtis pati savaime juk ne visada yra pažeidimas !

Kad geriau pradėtume suprasti visą teorinę medžiagą pereikime prie video situacijų analizės .

Video Nr. 1

Situacijos analizė : Gynėjas stabdo iš pažiūros paprastą kamuolį būdamas savo baudos aikštelėje. Jis stabdymo veiksmą atlieka netechniškai ir atsitiktinai su kamuoliu pataiko sau į ranką. Pražanga? Užduokime sau kelis esminius klausimus šioje situacijoje. Ar gynėjo veiksmas buvo sąmoningas  ir ar jis tyčia norėjo ir turėjo tikslą sužaisti į kamuolį ranka ? Ar yra nors koks priežastinis ryšys šioje situacijoje ir koks gynėjui tikslas žaisti ranka? Ko jis siekė? Gal tai buvo tik atsitiktinumas ? Ar galėjo žaidėjas numatyti ir ar turėjo laiko suprasti, kad netechniškai atliktas kamuolio stabdymas bus pasekmė žaidimo ranka? Atsakymus į klausimus pabandykite kiekvienas rasti patys ir tada jums situacijos vertinimas taps  lengvesnis.

Vertinimas: Tai geras pvz visiškai atsitiktinės situacijos. Žaidėjas neturėjo jokių ketinimų sužaisti ranka ir  jis negalėjo net numatyti, kad netechniškai atliks veiksmą ir tikėjosi sėkmingai išmušti kamuolį iš baudos aikštelės. Žaidėjo ranka yra natūralioje padėtyje ir rankų padėtis bei judesys visiškai būdingas norint atlikti šį kamuolio stabdymo veiksmą ( bet kuris futbolininkas stabdydamas kamuolį, rankas šiek tiek pakelia į šonus norėdamas subalansuoti kūno judesius). Atstumas tarp kojos ir žaidėjo rankos labai mažas ir todėl žaidėjas neturi jokių galimybių sureaguoti į kamuolį, kuris po netechniškai atlikto veiksmo visiškai atsitiktinai pataiko į ranką.  

Video Nr. 2.

Vertinimas: Antra panaši situacija kai negalime traktuoti, kad tai buvo taisyklių pažeidimas.

Ar tai tyčinis/sąmoningas veiksmas ?- ne. Ar ranka randa kamuolį ar vis dėl to kamuolys suranda ranką?- kamuolys randa ranką.  Ar rankos padėtis natūrali?- taip, natūrali.

Esminis momentas šioje situacijoje, kad žaidėjo kairė ranka į kurią pataiko kamuolys yra natūralioje padėtyje. Reikia suprasti, kad kiekvienas judesys skiriasi ir todėl skirtingose situacijose natūrali rankų padėtis irgi gali būti skirtinga.

Kai kuriais atvejais , kaip šis, reikia netgi analizuoti kiekvienos rankos padėtį. Šiuo atveju gynėjas čiuožia žeme ir bando blokuoti skersą perdavimą į baudos a. Žaidėjas krisdamas ant žemės instinktyviai remiasi atramine kaire ranka į žemę. Tai instinktyvus kiekvieno žmogaus judesys tokioje situacijoje ir kiekvienas žmogus krisdamas ant žemės visiškai instinktyviai atliks tokį arba panašų judesį ranka kuri yra arčiau žemės.  Taip pat svarbu yra tai, kad paskutinėje fazėje, kai kamuolys pataiko į ranką, gynėjas net nemato kamuolio, nes jis praskrieja pro gynėjo nugarą.

Sustabdykime situaciją svarbioje akimirkoje (žiūrėti žemiau). Jei kamuolys būtų pataikęs į dešinę gynėjo ranką, kuri yra aukštai pakelta ir tikrai nenatūralioje padėtyje, tai situacija tikrai reikėtų vertinti jau kitaip. Taip aukštai iškeldamas ranką nenatūralioje padėtyje nors ir veikdamas nesąmoningai, gynėjas turi suprasti ir turi numatyti, kad tokiu būdu padidina savo kūno plotą ir tokiu būdu nutraukia varžovo perdavimą į baudos a.

hand.1

III-ioji straipsnio dalis bus skirta video situacijų analizei, pasiremiant anksčiau išdėstytai teorinei žaidimo ranka supratimo ir taikymo teorinei daliai.

Aut. P.Malžinskas