Žaidimas ranka. Supratimas ir taikymas ( III dalis ir situacijų video analizė)

Jeigu skaitėte pirmose dvejose straipsnių dalyse pateiktą teorinę medžiagą, tai dabar remdamiesi ja pabandysime išnagrinėti kelias situacijas.

Prieš analizuodami situacijas visų pirma turime pažymėti, kad jose pateikta tik straipsnio autoriaus asmeninė nuomonė ir tai reiškia, kad tai nėra oficialus LFTA situacijų įvertinimas ar išaiškinimas, todėl kai kurios pateiktos situacijos gali būti diskutuojamos.

Video Nr.3

Situacijos analizė ir vertinimas:

Kamuolys visiškai atsitiktinai iš labai nedidelio atstumo pataiko į gynėjo ranką. Akivaizdi situacija, kai kamuolys pats surado ranką. Gynėjo rankos padėtis yra natūrali, gynėjas net nespėjo sureaguoti į stiprų smūgį iš labai nedidelio atstumo, jis neturėjo jokių galimybių išvengti kamuolio. Visiškai teisingas teisėjo sprendimas nestabdyti žaidimo. STU žaidėjas visiškai nepagrįstai reikalauja žaidimo ranka, gana agresyviai išreiškia nesutikimą su teisėjo sprendimu ir todėl pelnytai baudžiamas geltona kortele už nesportišką elgesį.

Video Nr.4

Situacijos vertinimas ir analizė :

Smūgis į vartus ir kamuolys atsitiktinai pataiko į gynėjo ranką. Nedidelis atstumas, stiprus smūgis ir galima konstatuoti, kad gynėjas nežaidė sąmoningai ranka ir šioje situacijoje irgi kamuolys pats surado gynėjo ranką. Tačiau skirtingai kaip situacijoje Nr. 3 galime aiškiai pasakyti, kad gynėjo ranka yra nenatūralioje padėtyje ir gynėjas bandydamas blokuoti smūgį vieną ranką pakelia labai aukštai ( kita ranka yra prispausta prie kūno) ir kaip pasekmė kamuolys pataiko į šią pakeltą gynėjo ranką. Gynėjas turėjo suprasti, kad nenatūraliai ir aukštai pakeldamas ranką jis padidina savo kūno plotą ir taip sumažina puolėjo galimybes sėkmingai atlikti (užbaigti) smūgį į vartus. Todėl toks gynėjo veiksmas turi būti vertinamas kaip sąmoningas siekis sutrukdyti smūgiui ir todėl , nors ir gynėjas sąmoningai nežaidžia ranka, jis turi būti baudžiamas už žaidimą ranka ir teisėjo sprendimas skirti baudinį yra visiškai teisingas. Jei kamuolys būtų pataikęs į kitą ranką (prispaustą prie kūno ranką), tai baudinys neturėtų būti skiriamas.

Video Nr.5

Situacijos vertinimas ir analizė :

Visiškai atsitiktinė situacija ir puolėjas stabdydamas kamuolį netechniškai atlieka veiksmą ir visiškai netyčia bei nesąmoningai paliečia kamuolį ranka. Puolėjo noras ir ketinimas tikrai nebuvo nukreipti tam ,kad sužaisti kamuolį ranka ir jis aiškiai stabdė ( bandė stabdyti)  kamuolį koja. Ir nors jo rankų padėtis galbūt nėra visiškai natūrali, tačiau tokie rankų judesiai tikrai yra būdingi ir natūralūs norint atlikti labai aukšto kamuolio stabdymą. Taip pat labai svarbu yra tai, kad nėra jokio priežastinio ryšio šioje situacijoje, kadangi praktiškai neįmanoma logiškai paaiškinti ryšį tarp žaidimo ranka ir pirminio puolėjo ketinimo sustabdyti kamuolį koja. Žaidimas neturėtų būti stabdomas.

Situacijos keblumas yra tas, kad atsitiktinė situacija įvyksta puolėjui ir turbūt daugelis teisėjų nesąmoningai puolančiajai komandai nesuteiks pranašumo šioje situacijoje, nes visada lengvesnis ir paprastesnis sprendimas bus sušvilpti pražangą. Bet ar toks sprendimas tikrai bus teisingas? Ar teisėjas tikrai sušvilptų pražangą jeigu tokia pati situacija atsitiktų gynėjui, kuris tuo metu būtų savo baudos aikštelėje ir ar tikrai paskirtų baudinį ? O koks teisėjo sprendimas būtų, jeigu tokia situacija atsitiktų puolėjui jau varžovo baudos aikštelėje ir kaip rezultatas iškiltų labai pavojinga situacija įvarčiui pasiekti ? Kokia būtų žaidėjų ir trenerių reakcija? Šiuos klausimus pabandysime panagrinėti jau IV straipsnio dalyje.

Video Nr.6

Situacijos vertinimas ir analizė :

Paskutinę šios straipsnio dalies situaciją paliksime išanalizuoti mūsų skaitytojams. Klausimai diskusijai – pirminiai gynėjo veiksmai ir ketinimai? Ar natūrali rankos padėtis? Ar yra priežastinis ryšys ? Ar gynėjas sąmoningai norėjo sužaisti ranka? Ar tai buvo situacija „ranka į kamuolį ar vis dėl to kamuolys į ranką“? Ar gynėjas galėjo ir ar bandė išvengti kontakto ranka su kamuoliu?

 

Aut. P.Malžinskas